• Thứ hai 17/06/2019 09:01

2.096 công trình khoa học được VAST công bố trong năm 2018

21/12/2018

Đó là con số được Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (VAST) công bố tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch năm 2019, diễn ra sáng ngày 21/12, tại Hà Nội.

Trong năm 2018, các nhà khoa học, cán bộ của VAST đã đạt được nhiều thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai công nghệ. Mặc dù số lượng cán bộ nghiên cứu khoa học giảm theo chính sách tinh giản biên chế nhưng trong năm 2018 các công trình công bố của Viện Hàn lâm đạt 2.096 công trình, tăng 14,5% so với năm 2017, trong đó có 984 công trình trên các tạp chí quốc tế, tăng 10,8% so với năm 2017, đưa VAST trở thành đơn vị dẫn đầu về nghiên cứu khoa học công nghệ tại Việt Nam.

Nhiều công trình đã được đánh giá cao và được trao nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, đặc biệt công tác nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ được đẩy mạnh trong năm 2018, với có 74 công nghệ của 12 đơn vị trực thuộc sẵn sàng chuyển giao vào sản xuất và đời sống và 11 công nghệ đã được chuyển giao cho doanh nghiệp. Nhiều ứng dụng đã góp phần vào tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương cũng như của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

2096 cong trinh khoa hoc duoc vast cong bo trong nam 2018
Viện sĩ Châu Văn Minh - Chủ tịch VAST phát biểu tại hội nghị

Ngoài ra, VAST cũng đã được cấp 50 bằng độc quyền sáng chế và bằng độc quyền giải pháp hữu ích, tăng 25% so với năm 2017. Bên cạnh đó, VAST cũng đã xuất bản 51 sách chuyên khảo trong các lĩnh vực khoa học công nghệ.

Các đơn vị thuộc VAST đã tham gia đấu thầu, tuyển chọn và triển khai thực hiện 1.712 hợp đồng khoa học công nghệ (KHCN) từ nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ đến triển khai ứng dụng. Trong đó có 481 nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu từ các chương trình cấp quốc gia, quỹ khoa học và công nghệ quốc gia, chương trình trọng điểm do các Bộ, ngành quản lý; 312 nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu cấp viện hàn lâm, 198 nhiệm vụ, hợp đồng từ địa phương, 20 dự án đấu thầu quốc tế... tổng kinh phí để triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và triển khai ứng dụng trên là hơn 940 tỷ đồng, trong đó chiếm 21% (198,1 tỷ đồng) từ kinh phí hoạt động thường xuyên của viện. Các nhiệm vụ, đề tài, dự án nghiên cứu được trải rộng trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, từ các chuyên ngành sâu đến đa ngành, từ khoa học cơ bản đến phát triển công nghệ và ứng dụng, trong đó số lượng đề tài thuộc lĩnh vực khoa học sự sống chiếm tỷ lệ lớn nhất 22% tổng số lượng đề tài nghiên cứu.

2096 cong trinh khoa hoc duoc vast cong bo trong nam 2018

Bên cạnh đó, các hoạt động KHCN khác cũng đạt kết quả tốt như vận hành hoạt động ổn định VNREDSat-1 trên quỹ đạo để cung cấp hiệu quả ảnh vệ tinh phục vụ nghiên cứu khoa học và an ninh quốc phòng; hoàn thành đưa vào hoạt động dự án "Tăng cường mạng lưới trạm quan sát động đất phục vụ báo tin và cảnh báo sóng thần Việt Nam”. Hai Chương trình KHCN Tây Nguyên 3 và KHCN vũ trụ đã hoàn thành và phê duyệt các nhiệm vụ triển khai cho cả giai đoạn 2016-2020. Các hoạt động đào tạo tại Học viện KH&CN và Trường đại học KH&CN Hà Nội đã đi vào nề nếp và tuyển sinh được nhiều khóa học mới...

Năm 2019, VAST tiếp tục bám sát quy hoạch phát triển viện đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thúc đẩy tăng số lượng bài báo, chú trọng tới tăng cường chất lượng các công bố quốc tế đạt chuẩn quốc tế; nâng cao chất lượng sản phẩm các nhiệm vụ KHCN; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các dự án lớn về vệ tinh, vũ trụ, dự án sưu tập bộ mẫu vật quốc gia... cũng như tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách, việc triển khai thực hiện các đề tài, dự án KHCN các cấp... cũng như các nhiệm vụ do Thủ tướng giao.

Thu Hường

Mới nhất
Scroll