• Thứ sáu 20/09/2019 02:56

Bà Rịa Vũng Tàu đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế trong 10 tháng đầu năm

28/11/2018

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong 10 tháng đầu năm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) đều đạt và vượt so với cùng kỳ và so với cá chỉ tiêu Nghị quyết (NQ) Hội đồng Nhân dân tỉnh bình quân cho cả năm.  

Cụ thể, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BR-VT, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 ước đạt 21.673 tỷ đồng, tăng 9,72%, lũy kế 10 tháng ước đạt 209.065 tỷ đồng tăng 8,56% (NQ: 8,56%).

Giá trị sản xuất nông nghiệp tháng 10 ước đạt 632 tỷ đồng, tăng 4,37%, lâm nghiệp ước đạt 5,54 tỷ đồng tăng 1,21%, ngư nghiệp ước đạt 911 tỷ đồng tăng 4,49%. Lũy kế 10 tháng nông nghiệp ước đạt 6.614 tỷ đồng tăng 4,33% (NQ: 3,58%), lâm nghiệp ước đạt 62,7 tỷ đồng tăng 1,23% (NQ: 1,48%), ngư nghiệp ước đạt 9.144 tỷ đồng tăng 4,47% (NQ: 4,38%).

br vt dat cac chi tieu phat trien kinh te trong 10 thang dau nam

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 9,72%

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 10 ước đạt 3.494,7 tỷ đồng, tăng 15,45%, lũy kế 10 tháng ước đạt 33.841,3 tỷ đồng tăng 12,29% (NQ: 10,96%).

Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tháng 10 ước đạt 308 Triệu USD, giảm 14,98%; lũy kế 10 tháng ước đạt 3.620 Triệu USD tăng 13,43% (NQ: 12%); kim ngạch nhập khẩu tháng 10 ước đạt 445,7 Triệu USD, tăng 12,28%; lũy kế 10 tháng ước đạt 4.898 Triệu USD tăng 11,17% (NQ: 11%).

br vt dat cac chi tieu phat trien kinh te trong 10 thang dau nam

Lũy kế 10 tháng, ngư nghiệp ước đạt 9.144 tỷ đồng

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 10 ước đạt 1.459 tỷ đồng tăng 7,98%, trong đó doanh thu dịch vụ cảng ước đạt 322 tỷ đồng tăng 13,27%. Lũy kế 10 tháng ước đạt 14.392 tỷ đồng tăng 10,67% (NQ: 5,29%), trong đó doanh thu dịch vụ cảng ước đạt 3.104 tỷ đồng tăng 11,81% (NQ: 6,3%).

Doanh thu dịch vụ lưu trú tháng 10 ước đạt 237 tỷ đồng tăng 9,71%. Lũy kế 10 tháng ước đạt 2.157 tỷ đồng tăng 13,21% (NQ: 13%), số lượt khách lưu trú 2,8 triệu lượt tăng 10,7%, trong đó có 359 ngàn lượt khách quốc tế tăng 13,23%.

br vt dat cac chi tieu phat trien kinh te trong 10 thang dau nam

Doanh thu dịch vụ cảng tăng khá trong 10 tháng đầu năm

Tổng thu ngân sách khoảng 67.340,9 tỷ đồng, đạt 104,9% dự toán và tăng 21,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu dầu thô ước khoảng 27.846,4 tỷ đồng, đạt 139,4% dự toán, tăng 39% so cùng kỳ; thu thuế xuất, nhập khẩu 14.800 tỷ đồng, đạt 99,3% dự toán, tăng 3,6% so cùng kỳ; thu ngân sách nội địa 24.694,5 tỷ đồng, đạt 84,2% dự toán, tăng 17,6% so cùng kỳ (NQ: 9,17%).

P.N

Mới nhất
Scroll