• Thứ tư 08/07/2020 11:24

Bà Rịa-Vũng Tàu: Ngành Công Thương tăng trưởng khá

02/10/2019

Theo Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT), hoạt động Ngành Công Thương 8 tháng đầu năm 2019 đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

nganh cong thuong tang truong kha

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) trên địa bàn tính theo giá so sánh 2010 trong tháng 8 năm 2019 ước đạt 42.170,57 tỷ đồng, tăng 2,61% so với cùng kỳ năm trước; giá trị SXCN trừ dầu thô và khí đốt ước đạt 23.824,09 tỷ đồng, tăng 10,9%. Trong 8 tháng đầu năm 2019, Giá trị SXCN ước 324.363,91 tỷ đồng, tăng 3,53% so với cùng kỳ 2018, trong đó giá trị SXCN trừ dầu thô và khí đốt chiếm tỷ trọng 55,65% trong tổng giá trị SXCN toàn Tỉnh, tương đương 180.498,38 tỷ đồng, tăng 8,77%.

Trong 8 tháng đầu năm 2019, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng từ 2,2% đến 77,6% như: Phân NPK, tăng 77,6%; bia các loại, tăng 41,94%; tế bào quang điện, tăng 33,75%; giấy và bìa, tăng 31,34%; quần áo may sẵn, tăng 29,22%; cấu kiện kim loại, tăng 26%; giày các loại, tăng 22,64%...

Hoạt động thương mại, dịch vụ cũng tăng trưởng, đạt kết quả khả quan. Cụ thể, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ tháng 8 năm 2019 ước đạt 13.003,49 tỷ đồng, tăng 12,64% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 8 tháng ước đạt 100.598,21 tỷ đồng, tăng 12,12%, trong đó doanh thu thương mại đạt 70.642,15 tỷ đồng, tăng 12,98% và doanh thu dịch vụ đạt 29.956,05 tỷ đồng, tăng 10,14%.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 8 năm 2019 ước đạt 3.879,7 tỷ đồng, tăng 13,15% so với cùng kỳ 2018; lũy kế 8 tháng ước đạt 30.099,84 tỷ đồng, tăng 13,33%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2019 toàn tỉnh tăng 0,16% so với tháng trước, tăng 2,11% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,34% so với tháng 12 năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh trong tháng 8 năm 2019 tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 688,42 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô ước 439,8 triệu USD, tăng 19,93%. Trong 8 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tăng 11,36% so với cùng kỳ 2018, tương đương 4.887,37 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô ước 2.976,8 triệu USD, tăng 13,49%; trong đó khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 67,7% trong kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô, tăng 10,18%; khối DN 100% vốn trong nước chiếm 32,3% tỷ trọng, tăng 21,12%.

Về ngành hàng xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp vẫn là nhóm hàng xuất khẩu chính của tỉnh, đóng góp 95,46% kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô, tương đương 2.841,58 triệu USD, tăng 16,02% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh trong tháng 8 năm 2019 ước đạt 514,73 triệu USD, tăng 56,63% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019 ước đạt 4.120,36 triệu USD, tăng 12,22%; trong đó, nhập khẩu của khối DN có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chiếm tỷ trọng lớn (74,73%) trong tổng kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh, tăng 4,09%; khu vực DN trong nước chỉ chiếm tỷ trọng 25,27%, tăng 45,94%.

8 tháng đầu năm, ngành hàng nhập khẩu chủ yếu của Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn là nguyên, nhiên liệu và vật tư cho sản xuất, chiếm đến 80,36% tổng kim ngạch nhập khẩu với 3.311,32 triệu USD, tăng 3,01% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng ước đạt 801,86 triệu USD, chiếm 19,46% về tỷ trọng, tăng 80,69%. Nhập khẩu hàng tiêu dùng chỉ chiếm 0,17% về tỷ trọng với 7,18 triệu USD, giảm 46,1%.

Phương Nghi

Mới nhất
Scroll