• Thứ hai 17/06/2019 09:07

Bình Thuận: Nâng cao năng lực hoạt động khuyến công

23/10/2018

Thời gian qua, hoạt động khuyến công của Bình Thuận đã đưa giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) địa phương chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong toàn ngành công nghiệp, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn, khôi phục và phát triển nhiều ngành nghề.  

binh thuan nang cao nang luc hoat dong khuyen cong
Nhiều chính sách phát triển hoạt động khuyến công

Theo Sở Công Thương Bình Thuận, qua 14 năm thực hiện, hoạt động khuyến công đã góp phần thúc đẩy, phát triển, mở rộng sản xuất cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT). Tổng kinh phí dành cho hoạt động khuyến công đạt gần 144 tỷ đồng; trong đó ngân sách nhà nước là 17 tỷ đồng (chiếm 11,8 %); kinh phí do các cơ sở CNNT đầu tư để tham gia các dự án là 127 tỷ đồng (chiếm 88,2%).

Trên cơ sở nguồn ngân sách dành cho khuyến công, Sở Công Thương, Trung tâm khuyến Công Bình Thuận tập trung triển khai các hoạt động trọng tâm, như: Hỗ trợ đào tạo nghề cho gần 7.000 lao động nông thôn gắn với nhu cầu của doanh nghiệp(DN); hỗ trợ hơn 60 đề án đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật phục vụ sản xuất; hỗ trợ cho các DN tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh; tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT cấp tỉnh; thực hiện tư vấn, đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 18 DN. Ngoài ra, hoạt động khuyến công còn hỗ trợ công tác tuyên truyền, lập đề án quy hoạch chi tiết 5 cụm công nghiệp (CCN) và hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng cho 1 CCN.

Tuy nhiên, hoạt động khuyến công của Bình Thuận vẫn còn rất nhiều khó khăn. Trong đó, so với nhu cầu phát triển của sản xuất công nghiệp (SXCN) địa phương, nguồn kinh phí khuyến công vẫn còn eo hẹp, cơ chế điều hành còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, chưa đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư, mạng lưới cộng tác viên khuyến công tại địa phương chưa được hình thành. Số cơ sở sản xuất tăng nhanh nhưng phần lớn quy mô nhỏ, trình độ công nghệ, trang thiết bị lạc hậu, sản phẩm còn đơn giản, chưa có sản phẩm gắn với văn hóa, du lịch, thiếu sản phẩm đặc trưng, phần lớn làm gia công hoặc bán thành phẩm.

Sở Công Thương Bình Thuận luôn có chính sách hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện cho các cơ sở CNNT được thụ hưởng các chính sách khuyến công để tăng trưởng, phát triển mở rộng đầu tư, nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Trước yêu cầu đòi hỏi phát triển của ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), Sở Công Thương Bình Thuận đã kịp thời có các giải pháp cải thiện những tồn tại, vướng mắc, đồng thời từng bước nâng cao năng lực hoạt động khuyến công của địa phương, nhằm thúc đẩy công tác quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công, quản lý sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương đúng quy định; xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công…

Thời gian tới, đại diện Sở Công Thương Bình Thuận cho biết, toàn ngành sẽ huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí để phát triển hoạt động khuyến công, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần xoá đói giảm nghèo và phát triển đời sống văn hoá - xã hội ở nông thôn.

Bảo Thoa

Mới nhất
Scroll