• Thứ bảy 20/10/2018 23:12
TP. Hồ Chí Minh

Cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp

10/09/2017

(VEN) - Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp (DN) TP. Hồ Chí Minh luôn được cải tiến, đặc biệt là thủ tục đăng ký DN, đăng ký đầu tư theo hướng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, DN khi đến nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh, trong 7 tháng đầu năm 2017, thành phố thu hút được 2,75 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2016. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 7.045 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư kể cả cấp mới và tăng thêm là 42,6 tỷ USD.

Về tình hình phát triển DN trong nước trên địa bàn, cũng trong 7 tháng, thành phố có 22.972 DN thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 297.140 tỷ đồng, tăng 12,2% về số lượng DN và 69,1% về vốn so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, DN thành lập mới trong lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất 39% với vốn đăng ký 115.914,9 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành DN. Từ đầu năm đến nay đã có 849 hộ kinh doanh chuyển thành DN.

Để đạt được những kết quả tốt trong hoạt động thu hút đầu tư, nửa đầu năm 2017, theo Hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, Sở KH&ĐT nhận được 159 nhiệm vụ, chiếm 12,44%, là đơn vị có số nhiệm vụ được giao thực hiện nhiều nhất trong 88 cơ quan, đơn vị được UBND thành phố giao nhiệm vụ.

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính luôn được cải tiến, đặc biệt là thủ tục đăng ký DN, đăng ký đầu tư theo hướng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, DN.

Sở KH&ĐT tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến lên cấp độ cao hơn, kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân và DN. Đến nay, tỷ lệ cấp đăng ký DN qua mạng đạt gần 70%, đăng ký đầu tư qua mạng đạt gần 30%.

Trong thời gian tới, thực hiện Đề án hướng tới năm 2020, thành phố phát triển được 500.000 DN, sở tham mưu cho UBND thành phố các cơ chế chính sách huy động được nguồn lực thông qua việc thành lập các DN mới và chú ý đến cơ cấu ngành nghề; đối với những DN đủ điều kiện thì tạo điều kiện để họ phát triển thành DN có quy mô lớn, khẳng định thương hiệu.

Bên cạnh đó, để nâng cao giá trị gia tăng trong thu hút đầu tư, thành phố ưu tiên thúc đẩy phát triển các ngành nghề tạo ra giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng lao động như tài chính, ngân hàng…. Tập trung thu hút các dự án công nghiệp có công nghệ cao. Về hợp tác công - tư (PPP), nhất là thu hút đầu tư vào các dự án hạ tầng theo hình thức này, thành phố sẽ nghiên cứu những vấn đề đặt ra trong thực tiễn thực hiện PPP theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai và công khai, minh bạch trong thủ tục đầu tư để có thể thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm năng.

Ngoài ra, Sở KH&ĐT sẽ phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố và một số trường đại học hình thành tổ tư vấn giúp thành phố bổ sung những vấn đề mới, ứng dụng vào thực tiễn cải cách thủ tục hành chính theo hướng đối tượng phục vụ trọng tâm là người dân và DN.

Thanh Thanh

Mới nhất
Scroll