• Thứ hai 18/01/2021 17:30
Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Mekong - Nhật Bản lần thứ 12

Cần thiết tăng cường kết nối

06/09/2020

Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Mekong - Nhật Bản lần thứ 12 vừa diễn ra theo hình thức trực tuyến, các Bộ trưởng tái khẳng định sự cần thiết phải tăng cường kết nối trong Tiểu vùng sông Mekong thông qua việc hiện thực hóa Báo cáo Tầm nhìn phát triển công nghiệp Mekong 2.0 (MID V2.0), trong đó cần lưu ý đến các nhu cầu và ưu tiên của khu vực.  

Vì sự thịnh vượng của khu vực Mekong

MID V2.0 được các Bộ trưởng thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Mekong - Nhật Bản lần thứ 11 tổ chức tại Thái Lan vào năm 2019. Đồng thời, giao Ban Thư ký xây dựng chương trình công việc chi tiết và hệ thống đánh giá để hiện thực hóa Báo cáo trên.

can thiet tang cuong ket noi
Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến (Ảnh MPI)

Với sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Nhật Bản, Ban Thư ký đã phối hợp với các nước Mekong, cộng đồng doanh nghiệp (DN) và đối tác phát triển hoàn thiện chương trình công việc, bao gồm các dự án hợp tác giữa các nước Mekong và Nhật Bản và dự án do các đối tác phát triển đề xuất cùng với hệ thống đánh giá, trình Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Mekong - Nhật Bản lần thứ 12 xem xét, thông qua.

Theo đó, các ý kiến đóng góp của cộng đồng DN Mekong, Nhật Bản sẽ là đầu vào quan trọng xây dựng chính sách cho các nước Mekong vì mục tiêu tạo lập môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi, cũng như xác định các định hướng cho hợp tác Mekong - Nhật Bản trong thời gian tới. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, Hội nghị sẽ có những thảo luận hiệu quả, đưa ra các định hướng rõ ràng cho Ban Thư ký để triển khai đầy đủ MID V2.0 vì lợi ích của sự phát triển và thịnh vượng của khu vực Mekong và quan hệ hợp tác Mekong - Nhật Bản.

Phát biểu tại Hội nghị, các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh MID V2.0 với ba trụ cột chính Kết nối, Đổi mới kỹ thuật số và Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (SDGs) tiếp tục là giải pháp cho sự phát triển cân bằng của khu vực sông Mekong và góp phần chuyển đổi vùng sang một nền kinh tế linh hoạt hơn. Như đã ghi nhận trong các tuyên bố của các nhà lãnh đạo trước đây.

Giải quyết những thách thức hiện có

Cùng với những nỗ lực nhằm chống lại sự gián đoạn kinh tế do dịch Covid-19 gây ra, các Bộ trưởng thừa nhận rằng, từ quan điểm trung và dài hạn, điều quan trọng là phải giải quyết những thách thức hiện có. Phát triển cơ sở hạ tầng cứng, mềm và nguồn nhân lực liên quan là chìa khóa để thúc đẩy hơn nữa kết nối trong tiểu vùng sông Mekong, mở rộng chuỗi cung ứng nội vùng và cuối cùng dẫn đến cải thiện năng suất tổng thể. Ngoài ra, các Bộ trưởng chia sẻ quan điểm, những nỗ lực của họ nhằm đáp ứng những thay đổi gần đây của Covid-19 đang tạo động lực cho các nước Mekong đổi mới kỹ thuật số và hoàn thành các mục tiêu SDGs, là 2 trụ cột quan trọng của MID V2.0.

can thiet tang cuong ket noi
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại điểm cầu Việt Nam (Ảnh MPI)

Tại Hội nghị, đại diện các DN đã báo cáo kết quả của Phiên họp chung Đối thoại Chính phủ - DN Mekong - Nhật Bản lần thứ 13 và Cuộc họp lần thứ nhất năm 2020 của Nhóm công tác AMEICC về Phát triển Hành lang Tây - Đông (AMEICC WEC-WG) được tổ chức trực tuyến ngày 17/7/2020. Các Bộ trưởng đánh giá cao các ý kiến đóng góp, đặc biệt là các khuyến nghị cho khu vực công và tư nhân cần hợp tác để tạo thuận lợi thương mại xuyên biên giới trong tiểu vùng sông Mekong thông qua cải thiện cơ sở hạ tầng cứng và mềm. Đồng thời, tăng cường chuỗi cung ứng trong tiểu vùng sông Mekong bằng cách thúc đẩy đầu tư và phát triển nguồn cung cấp điện và nguồn nhân lực ổn định.

Cùng với đó, thúc đẩy hơn nữa đổi mới kỹ thuật số trong các lĩnh vực khác nhau để đáp ứng những thách thức sau khi bùng phát dịch Covid-19, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Các Bộ trưởng hoan nghênh Chương trình làm việc nhằm triển khai vững chắc MID V2.0, trong đó tổng hợp toàn diện các dự án hợp tác cụ thể do các nước Mekong, Nhật Bản và các đối tác phát triển đề xuất. Bản chương trình công việc của MID V 2.0 bao gồm: Dự án Cải thiện Hành lang kinh tế Đông - Tây và Hành lang kinh tế phía Nam, dự án hợp tác giữa Mekong và các công ty Nhật Bản trong đổi mới kỹ thuật số và hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong quản lý ô nhiễm trong khuôn khổ SDGs.

Các Bộ trưởng giao Ban Thư ký AMEICC theo dõi chương trình công việc để hiện thực hóa MID V2.0, báo cáo tại Hội nghị Thượng đỉnh Mekong - Nhật Bản lần thứ 12. Theo dự kiến, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Mekong - Nhật Bản lần thứ 13 sẽ được tổ chức bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 53 vào năm 2021 tại Brunei.

Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Mê Công - Nhật Bản lần thứ 12 ngoài hai đồng chủ trì là Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Việt Nam Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KTTM&CN Nhật Bản Hiroshi Kajiyama còn có Bộ trưởng Kinh tế và Đại diện các nước Campuchia, Lào, Mianma, Thái Lan, Tổng thư ký ASEAN, đại diện DN các nước Mekong và Nhật Bản.

Linh Đan

Mới nhất
Scroll