• Thứ bảy 04/07/2020 00:34

Chỉ số nộp thuế: Vượt mục tiêu

25/11/2019

Báo cáo Môi trường kinh doanh toàn cầu (Doing Business 2020) do Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện và công bố mới đây cho thấy, chỉ số nộp thuế (paying taxes) của Việt Nam đã tăng 22 bậc, xếp 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá. Với kết quả này, năm 2019 ngành thuế đã thực hiện vượt mục tiêu Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 02/2019/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế.

Theo đánh giá của Chính phủ, đổi mới phương thức quản lý nhà nước, nhất là từ tiền kiểm sang hậu kiểm và quản lý rủi ro ở một số ngành, cơ quan còn chậm, thiếu chủ động, chưa quyết liệt; mới tập trung vào các chỉ số nhằm tháo gỡ vướng mắc khi có sức ép mạnh từ cộng đồng doanh nghiệp (DN), hoặc chỉ đạo trực tiếp của cấp trên. Những chỉ số ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) chưa được quan tâm đúng mức. Một số hành động cải cách chưa thực chất, còn hình thức. Chi phí cơ hội, chi phí không chính thức của DN trong khởi sự kinh doanh, hoạt động cũng như chi phí về thời gian, tiền bạc của người dân trong tiếp cận các dịch vụ công tuy đã giảm nhưng vẫn còn nhiều. Không ít nơi, DN, người dân vẫn bị gây khó khăn, nhũng nhiễu bởi những quy định nặng tính cục bộ của một số cơ quan công quyền và một bộ phận công chức, viên chức.

chi so nop thue vuot muc tieu
Ngành thuế đang áp dụng những chính sách thuận lợi cho người nộp thuế

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và cạnh tranh quốc tế ngày càng gia tăng, các quốc gia, nền kinh tế đều nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, sáng tạo, nhằm thích ứng với nền sản xuất mới. Mục tiêu tăng thứ hạng lọt vào nhóm 4 quốc gia dẫn đầu trong khu vực ASEAN về mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam, đòi hỏi phải nỗ lực hơn trước rất nhiều. Cộng đồng DN và toàn xã hội đòi hỏi các cơ quan công quyền phải đổi mới mạnh mẽ hơn theo hướng công khai, minh bạch, tạo điều kiện thông thoáng nhất để mọi người dân đóng góp công sức, của cải phát triển SXKD, làm giàu cho mình, cho đất nước.

Từ những lý do nêu trên, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao năng suất lao động, ngay từ đầu năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 tiếp nối các Nghị quyết 19 trước đây về các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Tại Nghị quyết này, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2021, Chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội (A2) của Việt Nam tăng 30-40 bậc, trong năm 2019 phấn đấu tăng từ 7-10 bậc.

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, ngay từ đầu năm, toàn ngành thuế đã quyết liệt tiếp nối, phát huy những kết quả cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế đã đạt được, thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý, thu ngân sách song hành với thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế. Kết quả đạt được đến nay là rất đáng khích lệ.

Kết quả, chỉ số nộp thuế (paying Taxes) của Việt Nam đã được xếp tiến bộ tăng thêm 22 bậc, từ vị trí thứ 131 năm trước lên vị trí 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá, xếp hạng.

Việc xếp hạng, đánh giá về chỉ số nộp thuế tại báo cáo Doing Business 2020 do WB thực hiện dựa trên căn cứ đánh giá các tiêu chí về số giờ nộp thuế; số lần nộp thuế trong năm; tổng mức thuế suất trên lợi nhuận; chỉ số sau kê khai (hoàn thuế giá trị gia tăng, thanh/kiểm tra thuế thu nhập DN). Theo đó, phần lớn các chỉ số này của Việt Nam đều đã có sự cải thiện hơn so với năm trước.

Cụ thể: Thời gian nộp thuế (time hours) của Việt Nam đã giảm 114 giờ (từ 498 giờ xuống còn 384 giờ); trong đó, có 94 giờ giảm là do thực hiện cải cách, đơn giản hóa các thủ tục khai thuế giá trị gia tăng, 20 giờ giảm do thực hiện những cải cách, đơn giản hóa các thủ tục về nộp và quyết toán thuế thu nhập DN.

Ghi nhận khách quan từ Doing Business 2020 là bằng chứng cho thấy, những nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống thuế trong suốt một năm vừa qua đẩy mạnh cải cách toàn diện hệ thống, từ thể chế, phương thức, đến bộ máy, con người quản lý. Trong đó, đã có rất nhiều ứng dụng công nghệ thông tin được đưa vào hệ thống để cắt giảm, đơn giản hóa nhiều khâu trong quy trình quản lý, tạo thêm dư địa để cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho DN và người dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Đơn cử như thời gian DN Việt Nam chuẩn bị nộp thuế giá trị gia tăng, bao gồm lập bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra theo tờ khai thuế giá trị gia tăng, đã giảm khoảng 90 giờ (từ 212 còn 122 giờ); thời gian kê khai thuế thu nhập DN giảm từ 5 lần xuống còn 1 lần...

Lan Ngọc

Mới nhất
Scroll