• Thứ hai 06/07/2020 13:08

Chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết

14/05/2020

Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn quận Hà Đông – Hà Nội ghi nhận 8 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, tránh dịch chồng dịch, UBND quận Hà Đông yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh quận, các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

UBND quận giao phòng y tế thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, chủ động tham mưu những biện pháp phòng chống nguy cơ dịch bùng phát trên địa bàn quận. Phối hợp với trung tâm y tế tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đơn vị; chỉ đạo các trạm y tế phường bố trí nhân lực triển khai các hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết, đặc biệt chú trọng khoanh vùng, xử lý ổ dịch.

Trung tâm y tế quận tiếp tục tăng cường các biện pháp giám sát dịch, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo dịch thường xuyên và báo cáo dịch khẩn cấp theo quy định của Bộ Y tế. Củng cố, tăng cường đội cơ động phòng chống dịch. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, đồng thời huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, hóa chất sẵn sàng đáp ứng công tác phòng chống dịch.

Tổ chức giám sát xác định các chỉ số muỗi, bọ gậy, tình trạng dụng cụ chứa nước thường xuyên, định kỳ tại các phường trong từng khu vực dịch tễ về dịch bệnh sốt xuất huyết tại địa phương, nhẳm phản ánh sự biến động của quần thể véc tơ của từng khu vực. Khi phát hiện chỉ số côn trùng cao cần triển khai ngay các hoạt động chủ động chống dịch như tuyên truyền, tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi chủ động phòng dịch. Chủ trì, phối hợp với phòng y tế, hướng dẫn UBND các phường tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường thu gom phế thải, phế liệu không cho muỗi có nơi cư trú, sinh sản; áp dụng các biện pháp diệt bọ gậy: thả cá, thau rửa các dụng cụ chứa nước; Tổ chức phun hoá chất diệt muỗi trưởng thành. Tổ chức giám sát trước, trong đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động sau các đợt tổng vệ sinh môi trường, báo cáo kết quả về Sở Y tế theo quy định.

Các trường tiểu học, mầm non vệ sinh trường lớp, khử trùng môi trường chuẩn bị đón học sinh quay trở lại học tập; các trường trung học cơ sở tiếp tục triển khai vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết. Hướng dẫn các trường có học sinh bán trú ngủ phải mắc màn, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp phòng, chống dịch bằng mọi hình thức. Tập trung tuyên truyền về các biện pháp vệ sinh cá nhân; dọn dẹp nhà cửa thoáng, sạch, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng; ngủ phải mắc màn cả ban ngày lẫn ban đêm. Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao tăng thời lượng tuyên truyền về vệ sinh phòng dịch, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

UBND các phường tiếp tục phát huy vai trò chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch bệnh. Chủ động huy động các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp tại địa phương tham gia các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Chỉ đạo đài truyền thanh phường tăng cường tuyên truyền để toàn thể nhân dân biết và tham gia các chiến dịch vệ sinh môi trường, thông báo rộng rãi và công khai về chiến dịch phun hóa chất để người dân nắm được lịch phun hóa chất trên địa bàn phường, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn. Tích cực thu gom phế thải, phế liệu không cho muỗi có nơi cư trú, sinh sản; áp dụng các biện pháp diệt bọ gậy: thả cá, thau rửa các dụng cụ chứa nước, đặc biệt chú trọng triển khai sau những ngày mưa. Huy động cộng đồng duy trì tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần.

Tổ chức phát động các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, phế liệu, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng, diệt côn trùng. Tổ chức tốt việc tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tích cực tham gia các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường đạt hiệu quả cao.

Hà Minh

Scroll