• Thứ tư 20/03/2019 03:09

Chương trình phát triển đô thị thành phố Bà Rịa giai đoạn 2018-2025

26/07/2018

Chương trình phát triển đô thị thành phố Bà Rịa giai đoạn 2018-2025 về cơ bản đã được tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông qua sau khi lãnh đạo UBND tỉnh họp cùng với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND thành phố Bà Rịa.  

chuong trinh phat trien do thi thanh pho ba ria giai doan 2018 2025

Theo lộ trình nâng loại đô thị, thành phố Bà Rịa đang trong quá trình hoàn thiện đô thị loại 2 trong giai đoạn 2018- 2020, ước tính hiện nay đã đạt được khoảng 92,93% bao gồm 10 chỉ tiêu đạt vượt và 8 chỉ tiêu chưa đạt. Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Bà Rịa nâng cấp đô thị lên loại 1, ước tính hiện nay đạt khoảng 90,80% bao gồm 9 chỉ tiêu đạt vượt và 9 chỉ tiêu chưa đạt.

Dự kiến, nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình khoảng 11.615,11 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2018-2020 là 7.512,52 tỷ đồng, giai đoạn 2020-2025 là 4.102,59 tỷ đồng. Nhu cầu vốn được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương, nguồn vốn xã hội hóa và kêu gọi đầu tư theo từng năm giai đoạn ngắn hạn.

Để đạt được các chỉ tiêu còn lại theo lộ trình nâng loại đô thị, trong giai đoạn 2018-2020, Chương trình phát triển đô thị thành phố Bà Rịa ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng khung như đường giao thông trọng điểm, các công trình thoát nước đô thị bảo đảm vệ sinh môi trường, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật bao gồm các công trình giao thông cấp khu vực, các tuyến ống cấp thoát nước, các công trình cấp điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc; và các công trình hạ tầng xã hội như công trình giáo dục, y tế và hành chính tại các khu vực đô thị. Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ đầu tư xây dựng các công trình giao thông đầu mối, bến bãi, các nút giao thông kết nối với quốc lộ.

Phương Nghi

Scroll