• Thứ tư 28/10/2020 12:46

Cơ cấu lại nông nghiệp Thủ đô

14/08/2020

Theo mục tiêu, 6 tháng cuối năm 2020, Hà Nội phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp tăng trên 3%; có từ 15 xã trở lên được công nhận chuẩn nông thôn mới. Nhiều giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp đã được Hà Nội đề ra.  

Nhiều thách thức

Mặc dù chịu tác động tiêu cực của bệnh dịch tả lợn châu Phi, dịch Covid - 19, nhưng sản xuất nông nghiệp Thủ đô thời gian qua tiếp tục phát triển khá toàn diện. Trong quý I/2020, sản xuất nông nghiệp của thành phố tăng trưởng âm 1,17%, nhưng bước sang quý II đã có bước đột phá, đưa tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2020 đạt 1,61%. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh nông nghiệp cả nước chỉ tăng 1,18% nửa đầu năm nay.

co cau lai nong nghiep thu do
Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại

Các lĩnh vực kinh tế nông thôn cũng có sự phát triển tích cực. Số sản phẩm của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã được công nhận là 300 sản phẩm. Hà Nội phấn đấu trong cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt 1.000 sản phẩm. Toàn thành phố đã có 353/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 92,4%), dự kiến cuối năm nay sẽ đạt trên 96%; 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người của nông dân tăng 1,26 lần so với cuối năm 2015 và đầu năm 2016.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành nông nghiệp Thủ đô vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục để phát triển mạnh hơn nữa. Khoảng cách thu nhập bình quân giữa người dân ở nông thôn (55 triệu đồng/người/năm) với mức thu nhập bình quân đầu người toàn thành phố (khoảng 120 triệu đồng/người/năm) còn rất lớn. Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp chưa cao, năng suất lao động thấp. Mặc dù diện tích đất nông nghiệp chiếm hơn 50%, nhưng kinh tế nông nghiệp tính đến cuối năm nay chỉ đóng góp khoảng 2,65% trong tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố.

Hà Nội cũng đang đứng trước bài toán liên quan đến quy hoạch, kế hoạch phát triển “tam nông” như: Tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao sẽ như thế nào? sắp tới sẽ có 6 huyện chuyển thành quận, vậy vấn đề xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa ra sao? Có ý kiến đề nghị phải xây dựng nông thôn mới mang đặc trưng của Hà Nội, vậy đặc trưng là gì? chưa kể hàng loạt vấn đề cấp thiết đặt ra như tái cơ cấu lao động nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát triển các sản phẩm OCOP, xây dựng thủy lợi, quản lý đê điều...

Phấn đấu tăng trưởng 4,04%

Trên cơ sở tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố những tháng đầu năm, UBND TP. Hà Nội đặt ra 2 kịch bản tăng trưởng ngành nông nghiệp. Theo đó ở trường hợp 1: Giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III tăng 11,2%; quý IV tăng 3,8%; ước tính cả năm 2020 tăng 4,18%. Trường hợp 2: Giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III tăng 10,75%; quý IV tăng 3,6%; cả năm 2020 tăng 4,04%. Phấn đấu tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2020 đạt 4,04% trở lên.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội - nhấn mạnh, tăng trưởng ngành nông nghiệp thời gian tới sẽ tập trung tháo gỡ với các nhóm giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục tìm giải pháp gia tăng giá trị nông nghiệp thông qua kênh chế biến, lưu thông và phân phối; tổ chức liên kết chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp với các địa phương trong và ngoài vùng sông Hồng; nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao khoa học vào sản xuất.

Về định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp thời gian tới, phấn đấu tăng trưởng sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 bình quân từ 2,5%/năm trở lên; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đưa tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 70% trở lên trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố.

Phấn đấu đến trước năm 2025 thành phố có 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập của nông dân khu vực nông thôn đạt 65 triệu đồng/người/năm trở lên.

Hà Nội cũng định hướng đẩy mạnh phát triển các dạng kinh tế trang trại, gia trại theo chuỗi liên kết, kết hợp phát triển du lịch, giáo dục trải nghiệm gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề. Tập trung duy trì và phát triển các ngành nghề, làng nghề truyền thống, kết hợp phát triển du lịch, giáo dục trải nghiệm gắn với tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở Chương trình OCOP.

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Hà Nội có 2 sứ mạng, đó là sứ mạng cho mình theo hướng tự cung cấp lương thực, nông sản phẩm cho chính mình và sứ mạng trở thành vị trí trung tâm chế biến nông sản nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Vì vậy, Hà Nội cần định hướng cho sự phát triển nông nghiệp trong thời gian tới. Với quyết tâm cao Hà Nội sẽ đạt mục tiêu đặt ra, để tăng trưởng ngành nông nghiệp trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp Thủ đô sẽ tập trung vào phát triển sản xuất nhóm cây trồng chủ lực theo vùng sản xuất tập trung chuyên canh, có giá trị kinh tế cao, phục vụ tiêu dùng nội địa, hướng tới xuất khẩu; phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm, khu chăn nuôi và trại, trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn ngoài khu dân...

Nguyễn Hạnh

Mới nhất
Scroll