• Chủ nhật 20/09/2020 11:38

Công tác cải cách hành chính Bộ Công Thương: Hiệu quả không thể phủ nhận

22/01/2020

Bộ Công Thương đã nhiều lần khẳng định, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD) luôn được quan tâm, thực hiện triệt để, khách quan, công tâm nhất, không phải vì lợi ích của Bộ Công Thương, ngành Công Thương mà là vì doanh nghiệp (DN) và tiến tới mục tiêu xa hơn là vì xã hội, đại bộ phận dân chúng.

Bước đột phá

Điểm nhấn về cắt giảm, đơn giản hóa kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 - 2020, phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa và chuyển hậu kiểm, bao gồm: 202 /561 điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ (tương đương 36%).

cong tac cai cach hanh chinh bo cong thuong hieu qua khong the phu nhan
Điều kiện kinh doanh được cắt giảm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động

Để cụ thể hóa phương án trên, Bộ Công Thương đã xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Dự thảo Nghị định được kết cấu thành 9 chương với 25 điều, theo đó dự kiến sửa đổi, bãi bỏ ĐKKD trong các lĩnh vực, như: Sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô; điện lực; hóa chất; kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; khoáng sản; kinh doanh khí; kinh doanh rượu; kinh doanh thuốc lá.

Đáng chú ý về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, tính đến thời điểm trước khi ban hành Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh (MTKD), nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, Bộ Công Thương đã đưa ra khỏi danh mục các sản phẩm, hàng hóa là đối tượng kiểm tra chuyên ngành của Bộ với 1.051 mã HS/1.799 mã HS (chi tiết đến 8 số) đạt tỷ lệ hơn 58%. Qua đó, Bộ Công Thương là một trong những bộ, ngành đầu tiên công bố danh mục các sản phẩm, hàng hóa cắt giảm không còn là đối tượng kiểm tra chuyên ngành.

Đối với việc đơn giản hóa, cắt giảm TTHC, Bộ đã hoàn thành đơn giản hóa, cắt giảm 30 TTHC/tổng số 445 TTHC hiện có. Tính đến thời điểm báo cáo, toàn bộ 445 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý đều đã được Bộ Công Thương công bố và cập nhật công khai đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của Bộ và trực tiếp tại nơi tiếp nhận/xử lý TTHC liên quan theo quy định.

cong tac cai cach hanh chinh bo cong thuong hieu qua khong the phu nhan
Bộ Công Thương là một trong những Bộ đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính

Trong nỗ lực chung của Chính phủ về cải thiện MTKD, hướng tới một Chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và DN, công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung, cải cách TTHC, hiện đại hóa nền hành chính nói riêng luôn được lãnh đạo Bộ Công Thương, đứng đầu là Bộ trưởng Trần Tuấn Anh hết sức quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, nhằm nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, gắn công tác xây dựng thể chế với công tác xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật; bảo đảm các quy định, TTHC được thực thi thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Điểm đáng ghi nhận về kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hiện nay, Bộ Công Thương là một trong những Bộ đầu tiên phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai kết nối thử nghiệm Cổng Dịch vụ công của Bộ Công Thương với Cổng Dịch vụ công quốc gia trong tháng 9/2019. “Việc kết nối thành công với Cổng Dịch vụ công quốc gia ngay trong năm 2019 thể hiện cam kết của Bộ Công Thương luôn đồng hành, hỗ trợ DN trong công tác hiện đại hóa, CCHC, tạo điều kiện tốt nhất cho DN khi thực hiện các TTHC tại Bộ”- lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định.

“Gỡ” rào cản cho doanh nghiệp

Chưa nói về số lượng, nhưng qua các đợt cắt giảm, đơn giản hóa TTHC của Bộ Công Thương cho thấy, những thay đổi mang tính lịch sử của ngành Công Thương. Đặc biệt, sự thay đổi về tư duy đổi mới cũng như quyết tâm cải cách vì lợi ích của quốc gia, cộng đồng DN của lãnh đạo Bộ Công Thương. Thêm vào đó, việc tiên phong đi đầu của Bộ Công Thương đã lan tỏa được tinh thần cải cách tới các bộ, ngành, địa phương trên cả nước. Đồng thời, thay đổi và hình thành được hệ tư tưởng cho toàn thể cán bộ, công chức trong ngành “vì dân phục vụ”; thay đổi phong cách, tác phong làm việc thay vì cơ chế xin, cho, nhũng nhiễu trước đây của một số cán bộ công chức nhà nước.

Các ý kiến phản ánh trực tiếp của DN, người dân thời gian qua đều bày tỏ, công tác CCHC của Bộ Công Thương nói riêng và các bộ, ngành khác nói chung đã mang lại những lợi ích thiết thực cho họ. Cụ thể, ĐKKD thông thoáng hơn, TTHC đơn giản hơn, qua đó tiết giảm được chi phí, tăng cơ hội, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt, thái độ phục vụ DN của cán bộ, công chức đã có chuyển biến tích cực.Bộ Công Thương nhấn mạnh, cắt giảm một số điều kiện đầu tư, kinh doanh là chủ trương hết sức đúng đắn và cần thiết. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi cần tránh thực hiện một cách cơ học, hình thức, tạo thuận lợi hơn cho người dân, DN và đáp ứng yêu cầu, mục tiêu quản lý của nhà nước.

Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã thực hiện rà soát độc lập về ĐKKD của các bộ, ngành. Kết quả cho thấy, trung bình, tỷ lệ bãi bỏ, đơn giản hóa đạt 32%, trong đó Bộ Ccông Thương đạt mức yêu cầu với 47%.

Việt Anh

Scroll