• Chủ nhật 17/01/2021 22:46

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng: Đảm bảo cung cấp điện những tháng cuối năm

30/12/2020

Theo đại diện Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, trong tháng 9/2020, nhờ sự nỗ lực của toàn công ty, công tác thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh (SXKD) và năng suất lao động (NSLĐ) cơ bản đạt và hoàn thành các nhiệm vụ tổng giám đốc giao. Để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ tháng 10 và quý IV/2020, ban lãnh đạo công ty đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo cấp điện những tháng cuối năm.

Nỗ lực sản xuất, kinh doanh

Từ số liệu công ty cung cấp về tình hình thực hiện công tác sản xuất trong tháng 9 và quý III/2020 cho thấy, sản lượng điện sản xuất đạt 448,46 triệu kWh đạt 84,7% kế hoạch tháng, bằng 72,5% kế hoạch năm. Sản lượng điện giao nhận quý III/2020 là 1.534,08 triệu kWh, đạt 89,7% so với quý III/2019. Doanh thu sản xuất điện quý III/2020 đạt 2.287 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ năm 2019 là 70 tỷ đồng, giảm so với kế hoạch SXKD 230 tỷ đồng, đạt 90,9% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng điện giao nhận thấp hơn so với kế hoạch SXKD 272 triệu kWh.

cong ty co phan nhiet dien hai phong dam bao cung cap dien nhung thang cuoi nam

Chi phí sản xuất điện quý III/2020 là 2.101 tỷ đồng, giảm so với kế hoạch 289 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 87,9% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng điện giao nhận thấp hơn 272 triệu kWh và một số khoản chi phí tiết giảm hoặc chưa thực hiện.

Theo đó, kết quả SXKD điện quý III/2020 của công ty lãi 186 tỷ đồng, tăng 59 tỷ đồng (kế hoạch SXKD lãi 127 tỷ đồng). Quý III/2020, đang trong giai đoạn mùa mưa, các tổ máy nhiệt điện phát thấp; tuy nhiên, do chiến lược chào giá hiệu quả trên thị trường nên vẫn mang lại lợi nhuận vượt kế hoạch.

Tháng 9/2020, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc cung cấp cho công ty khoảng 226.457,65 tấn than, đạt 92,43% tổng khối lượng cam kết giao trong tháng, đáp ứng 92,43% khối lượng than công ty yêu cầu giao. Tổng khối lượng than giao thiếu so với cam kết giao khoảng 18.542,35 tấn. Tổng khối lượng than giao thiếu so với kế hoạch đề nghị của công ty khoảng 18.542,35 tấn.

Nhìn chung, công tác thực hiện các chỉ tiêu hiệu quả SXKD và NSLĐ tháng 9/2020 cơ bản đạt. Các đơn vị trong công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ Tổng Giám đốc giao. Ngoài ra, công tác sửa chữa thường xuyên cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất; an toàn, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đạt chỉ tiêu đề ra.

cong ty co phan nhiet dien hai phong dam bao cung cap dien nhung thang cuoi nam

Nâng cao hiệu quả công tác

Nhằm khắc phục những tồn tại trong những tháng qua và để thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ tháng 10/2020 và quý IV/2020, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã chỉ đạo triển khai đối với từng bộ phận, đơn vị. Cụ thể, trưởng các đơn vị nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao. Các đơn vị nâng cao chất lượng phối hợp giải quyết công việc để đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.

Ngoài ra, các Phó Tổng giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. Khi giao nhiệm vụ cho các đơn vị, phải thực hiện kiểm tra, đánh giá cụ thể, không nhận xét chung chung. Giao trưởng các đơn vị rà soát, lập báo cáo bao gồm các nội dung: Chức năng, nhiệm vụ; chương trình thực hiện; quy trình, quy chế áp dụng; giải pháp của đơn vị để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, tập trung giải quyết, thực hiện hoàn thành 4 chương trình: Đề án kế hoạch 5 năm (2016 - 2020); Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất; Đề án SXKD khác; Đề án liên quan đến áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất.

Về nhiệm vụ chung, lãnh đạo công ty đề nghị công đoàn công ty tiếp tục phối hợp với chuyên môn thực hiện giám sát công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thời gian các nhà thầu thực hiện trung tu tổ máy số 4. Bám sát chủ trương, kế hoạch của công đoàn cấp trên để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình của công ty theo đúng quy định.

Đối với nhiệm vụ tháng 10, quý IV/2020, các đơn vị cần triển khai lập kế hoạch khắc phục, giải quyết các tồn tại; tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công việc. Đồng thời, Tổng giám đốc cũng chỉ đạo các đơn vị cần triển khai nhanh chóng, hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2021 và công tác sửa chữa lớn năm 2021.

Kim Chi - Bùi Huyền

Mới nhất
Scroll