• Thứ sáu 19/08/2022 00:29

Đa dạng hình thức tuyên truyền

15/09/2020

Xác định công tác thông tin tuyên truyền có vai trò quan trọng khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT), thời gian qua, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền về các hoạt động khuyến công.

Theo lãnh đạo Cục Công Thương địa phương (CTĐP), công tác tuyên truyền không chỉ thực hiện chức năng thông tin mà còn đóng vai trò định hướng, góp phần điều chỉnh tư duy, phương thức sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất CNNT. Đồng thời, là kênh giao tiếp hai chiều giữa cơ quan quản lý nhà nước về khuyến công với cơ sở CNNT, giữa cơ sở CNNT với các tổ chức, cá nhân liên quan.

da dang hinh thuc tuyen truyen

Để công tác tuyên truyền hoạt động khuyến công đạt hiệu quả, những năm qua, Bộ Công Thương đã giao Cục CTĐP thực hiện nhiều giải pháp, đa dạng hình thức tuyên truyền như: Nghe, nhìn, đọc để các cơ sở sản xuất CNNT, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận và nắm bắt kịp thời những chủ trương, cơ chế, chính sách mới của Đảng, Nhà nước liên quan đến ngành công nghiệp, khuyến khích phát triển CNNT.

Cụ thể, Cục CTĐP đã xuất bản Bản tin về hoạt động khuyến công định kỳ hàng tháng, phản ánh về tình hình công thương địa phương, công tác khuyến công... cung cấp cho các cơ sở CNNT, Trung tâm khuyến công, Sở Công Thương và một số cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Qua đó, góp phần xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp và hiệu quả nhằm thúc đẩy hoạt động CNNT phát triển. Đồng thời, cục còn tổ chức thông tin tuyên truyền về hoạt động khuyến công và CNNT trên các ấn phẩm của Báo Công Thương giấy; Thông tấn xã Việt Nam; Tạp chí làng nghề Việt Nam; Tạp chí công nghiệp và tiêu dùng,...

Cục CTĐP cũng phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố hỗ trợ cho các cơ sở CNNT có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia; xây dựng mới được 40 Website phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối trực tiếp với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và phát sóng các chương trình truyền hình về công thương địa phương. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào lợi ích từ Chương trình khuyến công; những điển hình tiên tiến trong hoạt động khuyến công; các mô hình trình diễn kỹ thuật điển hình trong phát triển CNNT;... Bên cạnh đó, Cục CTĐP cũng duy trì trang tin khuyến công điện tử http://arit.gov.vn/,http://khuyencongonline.gov.vn và trang thông tin điện tử của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (địa chỉ www.ipc1.gov.vn).

Để tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền hoạt động khuyến công, thời gian tới, CTĐP sẽ chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương quan tâm tới công tác tuyên truyền. Chú trọng đổi mới nội dung, tuyên truyền thiết thực, phù hợp với từng đối tượng về các vấn đề liên quan tới hoạt động khuyến công, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương và các doanh nghiệp về chính sách khuyến công.

Năm 2019, nguồn kinh phí thực hiện cho hoạt động thông tin tuyên truyền, khuyến công trên 4,5 tỷ đồng, chiếm 3,43% tổng kinh phí thực hiện.

Hoàng Lan

dam-ca-mau-pvcfc-2022
Mới nhất
Scroll