• Thứ hai 21/01/2019 11:44

Đào tạo nghề gắn với mô hình sản xuất

22/12/2016

(VEN) - Công tác đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế như: Việc xác định nghề, nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch dạy nghề, lựa chọn những hộ tham gia học nghề còn dàn trải, chưa gắn với nông dân nòng cốt.... Vì vậy, thay đổi cách tiếp cận trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn là nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn hiện nay .    

dao tao nghe gan voi mo hinh san xuat

Phải thay đổi căn bản cách đào tạo nghề cho nông dân

Chưa đạt yêu cầu

Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra là sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng cao, giá trị gia tăng tốt nên cần thiết phải nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ông Ma Quang Trung - Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) cho rằng, đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn nhiều thách thức do vẫn còn lẫn lộn giữa công nghiệp, nông nghiệp, thiên nhiều về tập huấn khuyến nông; chương trình đào tạo nghề nội dung giáo trình, kiến thức còn chưa phù hợp; quy định của Nhà nước còn bất cập giữa các nội dung trung hạn, ngắn hạn, dài hạn.

Chia sẻ kết quả nghiên cứu mới được công bố về hiệu quả đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn trong giai đoạn 2014-2016 ở 7 tỉnh: Lào Cai, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Đắk Nông, Ninh Thuận và Trà Vinh (những vùng đại diện trong cả nước), bà Nguyễn Thị Lê Hoa - Phó giám đốc Tổ chức Oxfam tại Việt Nam cho hay, cơ chế lập kế hoạch và phân bổ ngân sách đào tạo nghề vẫn còn nhiều hạn chế. Điều phối, phối hợp các bên ở các cấp địa phương trong công tác đào tạo nghề chưa tốt, bản chất là do cách nhìn đào tạo nghề vẫn theo nghĩa hẹp (phát triển kỹ năng), chưa theo nghĩa rộng hơn (cải thiện sinh kế và tăng thu nhập). Bên cạnh đó, tình trạng đầu tư lớn cho các trung tâm dạy nghề ở tất cả các huyện là không cần thiết và gây lãng phí nguồn lực. Các chính sách hỗ trợ học nghề chưa được tích hợp, vẫn tồn tại ở nhiều văn bản khác nhau, với cơ quan chủ trì riêng và dòng ngân sách riêng....

Đồng quan điểm này, ông Đào Văn Tiến - Vụ trưởng Vụ Dạy nghề thường xuyên (Tổng cục Dạy nghề) cho rằng: Thực tế, 7 năm qua, số lượng lao động nông thôn được đào tạo nghề chưa đạt yêu cầu (đạt trên 90%), tỷ lệ có việc làm bền vững, thu nhập ổn định ở nhiều địa phương cũng không đạt. Chất lượng đào tạo còn bất cập. Chưa có nhiều địa phương đào tạo theo hướng thực hành là chính, đào tạo tại nơi sản xuất.

Lý giải vấn đề này, ông Ma Quang Trung cho rằng: Hình thức đào tạo gắn với mô hình, thực tiễn sản xuất còn ít nên việc tiếp thu của người nông dân gặp nhiều khó khăn. Thứ hai, nhiều địa phương lúng túng trong việc chọn nghề đào tạo. Thứ ba là chưa đa dạng hóa được các trung tâm đào tạo nghề, chủ yếu do các trường nghề đào tạo nên ít nông dân tham gia.

Đào tạo gắn với mô hình sản xuất

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, Bộ NN&PTNT phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 cho trên 900 nghìn lao động nông thôn với tổng kinh phí lên đến 1.750 tỷ đồng.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ cụ thể hóa các nhiệm vụ, tiến độ hàng năm để tổ chức triển khai đào tạo nghề nông nghiệp. Các đối tượng bao gồm người khuyết tật; người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng; người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân.… Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố sẽ được giao xây dựng quy chế cụ thể về đặt hàng doanh nghiệp đào tạo nghề, liên kết giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo nghề trong thực hiện đào tạo và tạo việc làm cho người lao động. Mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn 10-15 mô hình phát triển sản xuất lớn các ngành nghề trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông lâm thủy sản, nghề muối… làm thí điểm để nhân rộng.

Các lao động nông thôn sẽ được đào tạo trong các lĩnh vực chính như sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nghề rừng, nghề nuôi trồng đánh bắt, khai thác thủy sản, chế biến nông, lâm, thủy sản và nghề muối cho người dân ở vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn; sản xuất hàng hóa tập trung, sản phẩm công nghệ cao, an toàn vệ sinh thực phẩm hay đào tạo để thực hiện các chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng phó với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường biển.

Ông Ma Quang Trung chia sẻ: Theo kế hoạch, phương pháp đào tạo của Bộ NN&PTNT là hạn chế học lý thuyết, chủ yếu đào tạo gắn với mô hình sản xuất, cầm tay chỉ việc. Đặc biệt, sẽ hỗ trợ các mô hình sản xuất tốt để người dân học tập ngay tại các mô hình. Phương pháp này giúp những người đọc chưa thông, viết chưa thạo vẫn tiếp thu được kiến thức. Bên cạnh đó, với hình thức dạy thực hành được thực hiện tại nơi sản xuất, học viên lao động sẽ được tham gia các dự án an sinh xã hội, dự án cánh đồng lớn và vùng sản xuất hàng hóa tập trung, giao nhiệm vụ và đặt hàng các cơ sở đào tạo nghề nông nghiệp có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm theo quy định.

Để hoàn thành tốt kế hoạch, Bộ NN&PTNT sẽ tăng cường tuyên truyền, tư vấn học nghề nông nghiệp và việc làm cho lao động nông thôn; hoàn thiện và phát triển các chương trình, giáo trình đào tạo nghề nông nghiệp; nâng cao năng lực giáo viên tham gia đào tạo nghề nông nghiệp, củng cố các cơ sở dạy nghề và kiểm tra chặt chẽ, giám sát tổ chức thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Ông Ma Quang Trung - Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT): Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế trong các quy định trước đó về đào tạo nguồn nhân lực cho lao động nông thôn.

Nguyễn Hạnh

Mới nhất
Scroll