• Thứ hai 20/05/2019 18:38

Đẩy mạnh hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

22/03/2017

(VEN)- Để thực hiện tốt công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2016, từ tháng 12/2016, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo, đôn đốc cục thuế các địa phương triển khai thực hiện. Một số cục thuế địa phương như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu… đã nhanh chóng triển khai công tác quyết toán thuế TNCN.  

day manh ho tro quyet toan thue thu nhap ca nhan
Ảnh: Internet

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã có kế hoạch hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2016; Cục Thuế Hà Nội cũng đã hướng dẫn các bộ phận chức năng trực thuộc thực hiện quyết toán thuế TNCN, các chi cục thuế quận, huyện, thị xã đã triển khai hướng dẫn các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, đoàn thể, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế quyết toán thuế TNCN. Thậm chí, đối với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp có số lượng NNT lớn, Cục Thuế Hà Nội đã cử cả cán bộ đến hỗ trợ và tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế, hồ sơ hoàn thuế TNCN.

Ngoài Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, các cục thuế địa phương khác cũng đã triển khai chương trình “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2016”; “Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế năm 2016”….

Vụ Quản lý thuế TNCN đã phối hợp với Vụ Tuyên truyền hỗ trợ thuộc Tổng cục Thuế tuyên truyền về các nội dung lưu ý khi quyết toán thuế TNCN qua trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và các cục thuế địa phương; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, giải đáp về pháp luật thuế, trong đó có thuế TNCN.

Để hỗ trợ kê khai thuế TNCN theo phương thức điện tử, Tổng cục Thuế đã nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ và xử lý tờ khai quyết toán thuế đáp ứng theo các mẫu biểu mới tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Theo đó, tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN có thể truy cập vào trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế gdt.gov.vn hoặc tncnonline.com.vn để tải phần mềm hỗ trợ kê khai, khai thuế điện tử, hoặc phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế.

Lan Ngọc

Scroll