• Thứ sáu 19/08/2022 00:04

Đồng Nai: Chú trọng đào tạo nghề

27/09/2020

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, trong tháng 8 năm 2020, toàn tỉnh tuyển mới đào tạo cho 8.952 người. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8, toàn tỉnh đào tạo cho 53.042 người, đạt 68,44% kế hoạch năm.  

Cụ thể, trên toàn tỉnh có 1.382 người được đào tạo tại cao đẳng, 3.055 được đào tạo tại trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 4.515 người (Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 355 người).

dong nai chu trong dao tao nghe
Ảnh minh họa

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 44.282 người tốt nghiệp các khóa đào tạo, đạt 65,12% kế hoạch năm 2020. Trong đó, 2.183 người tốt nghiệp cao đẳng, 2.594 người tốt nghiệp trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 3.609 người (Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn có 219 người tốt nghiệp, có 198 người có việc làm, chiếm 90,41% trên tổng số người tốt nghiệp).

L.N

dam-ca-mau-pvcfc-2022
Mới nhất
Scroll