• Thứ bảy 28/11/2020 17:53

Đồng Nai: Đào tạo nghề thu hút học viên

20/10/2020

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh hiện có 61 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong 9 tháng của năm 2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh đã tuyển mới và đào tạo cho 61.349 người.  

Cụ thể, tỉnh Đồng Nai có 12 trường cao đẳng, 5 trường trung cấp, 24 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 20 cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác.

Trong 9 tháng năm 2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển mới, đào tạo cho 61.349 người. Trong đó, cao đẳng có 5.294 người, trung cấp là 9.205 người, sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 46.850 người (đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 1.824 người). Trong 3 qúy của năm 2020, có 52.265 người tốt nghiệp các khóa đào tạo. Cụ thể, số người tốt nghiệp cao đẳng là 4.829 người, tốt nghiệp trung cấp là 5.947 người, sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 41.489 người (đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 1.255 người).

dong nai dao tao nghe thu hut hoc vien
Ảnh minh họa

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 3.290 giáo viên tham gia giảng dạy ở các lĩnh vực (trong đó, có 2.044 giáo viên cơ hữu, chiếm 62,2% và 1.246 giáo viên thỉnh giảng chiếm 37,8%). Quy mô tuyển mới năm 2020 là 77.500 người. Trong đó, người có trình độ cao đẳng là 8.200 người/năm, trình độ trung cấp là 11.500 người/năm, trình độ sơ cấp là 57.800 người/năm.

L.N

Mới nhất
Scroll