• Thứ hai 19/04/2021 20:24

Đồng Nai: Doanh thu vận tải, kho bãi tháng 11/2020 tăng

10/12/2020

Theo Cục thống Kê Đồng Nai, trong tháng 11/2020, doanh thu vận tải kho bãi ước đạt 1.504,61 tỷ đồng, tăng 1,59% so tháng trước, tăng 5,68% so với cùng kỳ năm trước.  

Cụ thể, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 197,89 tỷ đồng, tăng 1,03% so tháng trước và tăng 2,39% so cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 872,54 tỷ đồng, tăng 1,26% so tháng trước và tăng 5,44% so cùng kỳ năm trước. Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 434,18 tỷ đồng, tăng 2,51% so tháng trước và tăng 7,77% so cùng kỳ năm trước.

dong nai doanh thu van tai kho bai thang 112020 tang

Mặc dù tình hình dịch bệnh covid-19 trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp trong tháng 11/2020, nhưng tình hình sản xuất trong nước đã có phần khởi sắc hơn tháng trước do nhiều đơn hàng đã được xuất khẩu làm cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa, cũng như nhu cầu làm các dịch vụ logistic, kê khai hải quan cao hơn tháng trước. Vì thế doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi dự ước tháng 11/2020 tăng hơn so với tháng 10/2020.

L.N

cong-ty-cp-nhien-lie-u-bay-chuoi-5-talk
tcty-tham-do-khai-thac-khi-chuoi-5-talk
tcty-khi-vn-pv-gas-chuoi-5-tdam
cty-cp-loc-hoa-dau-binh-son-chuoi-5-talk
dam-phu-my-chuoi-5-toa-dam
tcty-dau-vn-pvoil-chuoi-5-talk
tcty-cp-dv-ky-thuat-dau-khi-ptsc-chuoi-5-talk
tap-doan-dlvn-evn-chuoi-5-toa-dam
tcty-dau-khi-vn-pv-power-moi
tcty-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-ctcp-dam-phu-my
Scroll