• Thứ hai 19/04/2021 18:19

Đồng Nai: Phấn đấu cải thiện chỉ số PCI năm 2020

26/08/2020

Trong kết quả công bố của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019, Đồng Nai xếp hạng 23/63 tỉnh thành (xếp hạng khá), đạt 65,82 điểm.

Theo Sở kế Hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai, so với năm 2018, tổng điểm các chỉ số thành phần năm 2019 của tỉnh tăng 1,98 điểm, và thứ hạng tăng 3 bậc. Trong 10 chỉ số thành phần của PCI năm 2019 thì có 7 chỉ số Đồng Nai tăng điểm. Kết quả PCI Đồng Nai năm 2019 đã có bước phát triển nhưng chưa đạt được mong muốn của tỉnh.

dong nai phan dau cai thien chi so pci nam 2020
Trong những năm qua, Đồng Nai luôn là điểm đến thu hút của các nhà đầu tư

Vì thế, Đồng Nai phấn đấu để tổng điểm PCI năm 2020 tăng từ 2 - 4 điểm so với năm 2019, đạt từ 67,15 - 68,15 điểm, thuộc nhóm 20 tỉnh thành có tổng điểm PCI cao nhất.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh đã đề ra các giải pháp và cải cách cụ thể, sát thực tiễn, nhằm cải thiện điểm số và thứ hạng của các chỉ số về gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, chi phí không chính thức, tính năng động, cạnh tranh bình đẳng, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và khắc phục về hành vi giao tiếp, thái độ ứng xử của cán bộ công chức với doanh nghiệp.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai cũng chủ động phối hợp với các Bộ ngành, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) và các tổ chức liên quan để nắm bắt chuẩn xác thông tin làm căn cứ xây dựng các giải pháp thực hiện; tập trung nghiên cứu, hướng dẫn, phổ biến kịp thời đến cộng đồng doanh nghiệp biết các cơ chế, chính sách của trung ương và địa phương. Lãnh đạo từng cơ quan ban hành chương trình hành động với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, để đổi mới cách làm, có những sáng kiến nhằm áp dụng hiệu quả với các chỉ số được giao chủ trì để đạt mục tiêu của tỉnh.

Tỉnh cũng tổ chức trao đổi nghiên cứu kinh nghiệm tại các địa phương có chỉ số thành phần PCI cao nhất nhằm đưa ra giải pháp phù hợp nâng cao chỉ số PCI của Đồng Nai.

Đồng thời, tỉnh tích cực triển khai các giải pháp đã đề ra tại Kế hoạch số 4530/KH-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

L.N

cong-ty-cp-nhien-lie-u-bay-chuoi-5-talk
tcty-tham-do-khai-thac-khi-chuoi-5-talk
tcty-khi-vn-pv-gas-chuoi-5-tdam
cty-cp-loc-hoa-dau-binh-son-chuoi-5-talk
dam-phu-my-chuoi-5-toa-dam
tcty-dau-vn-pvoil-chuoi-5-talk
tcty-cp-dv-ky-thuat-dau-khi-ptsc-chuoi-5-talk
tap-doan-dlvn-evn-chuoi-5-toa-dam
Mới nhất
Scroll