• Thứ hai 19/04/2021 19:40

Đồng Nai: Quy hoạch 27 cụm công nghiệp

02/10/2020

Theo Sở Công Thương Đồng Nai, hiện trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch 27 cụm công nghiệp (CCN), với tổng diện tích là 1.496,8 ha.  

Trong đó, diện tích đất công nghiệp dùng cho thuê khoảng 942,4ha. Trong 16 CCN (với tổng diện tích là 922,2ha, đất công nghiệp là 549,6ha), đã có 190 dự án thứ cấp hoạt động hiện hữu, với tổng diện tích đã cho thuê khoảng 347,91 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 63,3% và chiếm tỷ lệ 36,92% tổng diện tích đất dành cho thuê 27 CCN đã được quy hoạch.

dong nai quy hoach 27 cum cong nghiep
Đồng Nai- điểm đến thu hút với các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và CCN

Đồng Nai luôn là điểm đến thu hút với các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và cụm công nghiệp (CCN). Kể từ khi chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển CCN ban hành kèm theo Nghị quyết số 189/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 và Nghị quyết số 94/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh ra đời, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến đăng ký đầu tư hạ tầng CCN.

Theo Sở Công Thương, tính đến nay đã có 25/27 CCN có doanh nghiệp đăng ký đầu tư. Đồng thời, một số doanh nghiệp tiếp tục tìm đến đề cập bổ sung quy hoạch CCN, xin làm chủ đầu tư ngoài 27 CCN đã được quy hoạch.

L.N

cong-ty-cp-nhien-lie-u-bay-chuoi-5-talk
tcty-tham-do-khai-thac-khi-chuoi-5-talk
tcty-khi-vn-pv-gas-chuoi-5-tdam
cty-cp-loc-hoa-dau-binh-son-chuoi-5-talk
dam-phu-my-chuoi-5-toa-dam
tcty-dau-vn-pvoil-chuoi-5-talk
tcty-cp-dv-ky-thuat-dau-khi-ptsc-chuoi-5-talk
tap-doan-dlvn-evn-chuoi-5-toa-dam
tcty-dau-khi-vn-pv-power-moi
tcty-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-ctcp-dam-phu-my
Scroll