• Thứ sáu 10/07/2020 09:46

Đồng Nai: Sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 8/2019 tăng trưởng

10/09/2019

Theo Sở Công Thương Đồng Nai, các chỉ tiêu công nghiệp, thương mại trong tháng 8 tiếp tục có mức tăng trưởng so với cùng kỳ.  

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2019 ước tăng 1,2 % so với tháng trước và tăng 8,82% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,24% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,22%.

dong nai san xuat cong nghiep thuong mai thang 82019 tang truong

Trong tháng 8/2019, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,77 tỷ USD, tăng 5,41% so tháng trước và tăng 6,3% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 12,76 tỷ USD, tăng 5,22% so cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 8/2019 ước đạt 1,5 tỷ USD, tăng 8,11% so tháng trước và tăng 9,27% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 10,66 tỷ USD, tăng 1,11% so cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tháng 8/2019 ước đạt 14,3 ngàn tỷ đồng, tăng 0,61% so tháng trước và tăng 10,1% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ ước đạt 115,68 ngàn tỷ đồng, tăng 11,81% so cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,03% so với tháng trước, tăng 2,28% so với cùng kỳ, tăng 2,17% so với tháng 12/2018. Bình quân 8 tháng đầu năm 2019, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,55% so cùng kỳ.

Scroll