• Thứ ba 29/09/2020 21:00

Đồng Nai: Thu hút đầu tư 9 tháng đầu năm 2019 tăng

07/10/2019

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, ​tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn trong 9 tháng đầu năm 2019 là 1.368 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018 (1.295,8 triệu USD), tăng 36,8% kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 78 dự án với tổng vốn đăng ký 728,77 triệu USD; 84 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 639,47 triệu USD.  

Cụ thể, lũy kế đến ngày 20/9/2019, trên địa bàn tỉnh có là 1.962 dự án với tổng vốn đầu tư 35,09 tỷ USD. Trong đó, số dự án còn hiệu lực là 1.442 dự án với tổng vốn 29,78 tỷ USD; 520 dự án thu hồi với tổng vốn 5,31 tỷ USD.

Một số dự án cấp mới tiêu biểu như: Dự án Nhà máy Juan Poveda Việt Nam (Tây Ban Nha), đặt tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch, với vốn đầu tư đăng ký 15 triệu USD; Dự án Nhà máy Se Sợi Q-Tex (Hàn Quốc) tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, với vốn đầu tư đăng ký 15 triệu USD; Dự án Công ty TNHH Otsuka Techno Việt Nam (Nhật Bản) tại khu công nghiệp Nhơn Trạch, với vốn đầu tư đăng ký 72 triệu USD.

dong nai thu hut dau tu 9 thang dau nam 2019 tang

Các dự án tăng vốn tiêu biểu như: Dự án Công ty TNHH Pou Phong Việt Nam (British Virgin Islands) tại khu công nghiệp Bàu Xéo với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 25 triệu USD; Dự án Công ty TNHH Dae Myung Chemical (Việt Nam) (Hàn Quốc) tại khu công nghiệp Long Thành với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 15 triệu USD;

Chủ trương thu hút đầu tư của Đồng Nai là thu hút có chọn lọc, ưu tiên chọn dự án công nghệ cao, lao động có tay nghề, dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ, dự án thân thiện môi trường... Và các dự án thu hút đầu tư mới trên địa bàn Đồng Nai đều phù hợp với chủ trương của tỉnh. Với các dự án đầu tư điều chỉnh thì có nội dung đa dạng như điều chỉnh nhà đầu tư, bổ sung mục tiêu hoạt động, mở rộng quy mô dự án, tăng vốn đầu tư và vốn góp...

Hiện nay, các dự án đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu thuộc các quốc gia châu Á, phần lớn vẫn là các dự án của Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore..., và dẫn đầu là Hàn Quốc.

L.N

Scroll