• Thứ hai 19/04/2021 20:34

Đồng Nai: Thu hút đầu tư tăng ổn định

30/09/2020

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, tính đến ngày 21/8/2020, tổng vốn đầu tư trong nước đối với các dự án đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 25.199,25 tỷ đồng, tăng 183,2% so cùng kỳ, đạt 126% so kế hoạch.

Cụ thể, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 89 dự án với số vốn là 21.194,1 tỷ đồng, tăng 157,3% so cùng kỳ, và điều chỉnh tăng vốn 13 dự án với số vốn là 4.005,16 tỷ đồng.

Với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính đến ngày 17/8/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn đầu tư đạt 765,1 triệu USD, bằng 63% so cùng kỳ, đạt 76,5% so kế hoạch năm.

dong nai thu hut dau tu tang on dinh

Cụ thể, tỉnh đã cấp mới 50 dự án với vốn đăng ký 208,6 triệu USD, bằng 35,7% so cùng kỳ, và điều chỉnh vốn 79 dự án với vốn bổ sung 556,5 triệu USD, bằng 88,3% so cùng kỳ.

Tính chung 8 tháng năm 2020, toàn tỉnh có hơn 2.448 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 28.553 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 2,4% số doanh nghiệp đăng ký và tăng 12,8% về vốn đăng ký; trong đó có 374 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 9.680,7 tỷ đồng, tăng 63,8% so cùng kỳ.

cong-ty-cp-nhien-lie-u-bay-chuoi-5-talk
tcty-tham-do-khai-thac-khi-chuoi-5-talk
tcty-khi-vn-pv-gas-chuoi-5-tdam
cty-cp-loc-hoa-dau-binh-son-chuoi-5-talk
dam-phu-my-chuoi-5-toa-dam
tcty-dau-vn-pvoil-chuoi-5-talk
tcty-cp-dv-ky-thuat-dau-khi-ptsc-chuoi-5-talk
tap-doan-dlvn-evn-chuoi-5-toa-dam
Mới nhất
Scroll