• Thứ tư 08/07/2020 10:58

Đồng Nai: Xuất khẩu tháng 9 tăng

10/10/2019

Theo Sở Công Thương Đồng Nai, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) tháng 9/2019 ước đạt 1.734 triệu USD, tăng 1,14% so với tháng 8/2019 và tăng 18,45% so với cùng kỳ. Trong đó, khối FDI ước đạt 1.413 triệu USD (chiếm khoảng 81,5% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh) tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 19% so với cùng kỳ.  

Xuất siêu tháng 9/2019 ước đạt 260 triệu USD, giảm 27,62% so với tháng 8/2019, tăng 72% so với cùng kỳ.

KNXK 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt 14.437 triệu USD, tăng 6,21% so với cùng kỳ. Trong đó khối FDI ước đạt 11.815 triệu USD (chiếm 81,8%) tăng 6,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, xuất siêu đạt 2.451 triệu USD tăng 41,42% so với cùng kỳ.

dong nai xuat khau thang 9 tang

Kim ngạch nhập khẩu (KNNK) tháng 9/2019 đạt 1.474 triệu USD, tăng 8,76% so với tháng 8/2019 và tăng 12,27% so với cùng kỳ. Trong đó khối FDI ước đạt 1.167 triệu USD (chiếm 79% kim ngạch nhập khẩu của tỉnh) tăng 9% so với tháng trước và tăng 7,12% so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm 2019, KNNK của tỉnh ước đạt 11.986 triệu USD, tăng 1,06% so với cùng kỳ. Trong đó khối FDI ước đạt 9.691 triệu USD (chiếm 80,85%), tăng 0,6% so với cùng kỳ.

L.N

Mới nhất
Scroll