• Thứ năm 21/01/2021 17:39

Đồng Nai: Xuất khẩu trong tháng 10/2020 tăng

19/11/2020

Theo Sở Công Thương Đồng Nai, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) tháng 10/2020 ước đạt 1.858 triệu USD (chiếm khoảng 6,96% KNXK của cả nước), tăng 11,4% so với tháng 9/2020 và tăng 5,8% so với cùng kỳ.  

Trong đó, khối FDI ước đạt 1.404 triệu USD (chiếm khoảng 75,6% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh), tăng khoảng 11,8% so với tháng trước và tăng khoảng 6% so với cùng kỳ.

dong nai xuat khau trong thang 102020 tang
Ảnh minh họa

Kim ngạch nhập khẩu (KNNK) tháng 10/2020 đạt 1.431 triệu USD (chiếm khoảng 5,84% KNNK của cả nước), tăng 15,1% so với tháng 9/2020 (cả nước tăng 1,2%), tăng 1,8% so với cùng kỳ (cả nước tăng 10,1%). Trong đó, khối FDI ước đạt 1.061 triệu USD (chiếm 74,2% kim ngạch nhập khẩu của tỉnh), tăng khoảng 15,7% so với tháng trước và tăng khoảng 2% so với cùng kỳ.

Tháng 10/2020, xuất siêu của tỉnh đạt 426 triệu USD, chiếm 19,4% cả nước, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 22% so với cùng kỳ.

Scroll