• Thứ sáu 22/02/2019 00:11

DowDupont™ sáp nhập thành công

05/09/2017

DowDuPont™ đã thông báo việc sáp nhập Công ty Hóa chất Dow (Dow) và E.I. du Pont de Nemours & Company (DuPont) đã hoàn tất thành công và có hiệu lực từ ngày 31/8/2017.

Tổ chức hợp nhất này hoạt động như một công ty cổ phần dưới tên gọi DowDuPont™ với 3 bộ phận là: Nông nghiệp, Khoa học vật liệu và các Sản phẩm chuyên biệt.

Theo đó, DowDuPont bắt đầu giao dịch trên sàn giao dịch Chứng khoán New York dưới mã cổ phiếu DWDP. Căn cứ vào thỏa thuận sáp nhập, các cổ đông của Dow đã nhận được tỷ lệ hoán đổi cố định là 1 cổ phiếu của DowDuPont cho mỗi cổ phiếu của Dow và các cổ đông của DuPont đã nhận được tỷ lệ hoán đổi cố định là 1.282 cổ phiếu của DowDuPont cho mỗi cổ phiếu của DuPont.

Ông Andrew Liveris - Chủ tịch điều hành của DowDuPont - cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi hoàn thành quá trình sáp nhập chuyển đổi này và tiến tới tạo ra 3 công ty niêm yết độc lập, hàng đầu trong ngành".

Ông Ed Breen - Giám đốc điều hành của DowDuPont - khẳng định: "DowDuPont là bệ phóng cho 3 công ty mới phát triển mạnh mẽ, có vị thế cao hơn, có khả năng tái đầu tư vào khoa học và đổi mới, giải quyết những thách thức không ngừng thay đổi của khách hàng và tạo ra lợi nhuận lâu dài cho các cổ đông. Trọng tâm của chúng tôi hướng tới hoàn thiện cơ cấu tổ chức sẽ là nền tảng cho 3 công ty mới và nắm bắt sự cộng hưởng nhằm mở ra các giá trị mới. Với trọng tâm rõ ràng cùng tầm nhìn thị trường và công tác nghiên cứu & phát triển hiệu quả hơn, mỗi công ty mới sẽ được trang bị để cạnh tranh thành công như là những công ty dẫn đầu ngành”.

T.H

Scroll