• Thứ ba 22/05/2018 11:25

Đức hỗ trợ Việt Nam phát triển sổ tay hướng dẫn kiểm toán năng lượng

17/03/2017

(VEN) - Ngày 17/3, tại Hà Nội, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Tổng cục Năng lượng- Bộ Công Thương đồng tổ chức Hội thảo tham vấn "Dự thảo Sổ tay Hướng dẫn Kiểm toán Năng lượng”. Hội thảo được thực hiện bởi Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ CHLB Đức “Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng” (gọi tắt là Dự án 4E) nhằm xây dựng một cuốn sổ tay hướng dẫn kiểm toán viên và kỹ sư đánh giá và thực hiện kiểm toán năng lượng một cách hiệu quả và có hệ thống. Dự án 4E được triển khai bởi GIZ  dưới sự ủy nhiệm của Bộ Hợp Tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ).  

duc ho tro viet nam phat trien so tay huong dan kiem toan nang luong

Hội thảo tham vấn ”Dự thảo Sổ tay Hướng dẫn Kiểm toán Năng lượng” hướng tới Sở Công Thương các tỉnh, Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và các công ty Kiểm toán. Hội thảo nhằm mục đích thu thập ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia để xây dựng một cuốn sổ tay hướng dẫn kiểm toán năng lượng có tính thực tiễn cao, thân thiện với người sử dụng nhằm hỗ trợ việc kiểm toán năng lượng một cách phù hợp ở khu công nghiệp và các tòa nhà thương mại .

Cuốn sổ tay hướng dẫn kiểm toán năng lượng sẽ là tài liệu quý báu hướng dẫn các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam lồng ghép hoạt động kiểm toán năng lượng vào chiến lược quản lý năng lượng chung. Cuốn sổ tay bao gồm thông tin về kế hoạch kiểm toán, nguồn lực kiểm toán, các phương pháp kiểm toán, công cụ thu thập số liệu, công cụ phân tích số liệu và biểu mẫu báo cáo kiểm toán năng lượng.

Nền kinh tế phát triển nhanh chóng của Việt Nam là động lực chính cho nhu cầu điện năng ngày càng tăng trên cả nước trong những năm qua. Ngoài việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, thực thi các biện pháp tiết kiệm năng lượng được kỳ vọng sẽ đóng góp cho an ninh năng lượng thông qua việc giảm nhu cầu điện. Kế hoạch phát triển điện lực quốc gia VII sửa đổi xác định tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam là 10% tổng lượng điện tiêu thụ vào năm 2020. Theo Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương, ngành công nghiệp ở Việt Nam có tiềm năng tiết kiệm năng lượng từ 25% đến 40%.

Mới nhất
Scroll