• Thứ sáu 26/02/2021 07:40

EVN: Động lực từ các phong trào thi đua yêu nước

26/12/2020

Trong 5 năm qua (từ 2016-2020), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát động và duy trì nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực. Các phong trào thi đua yêu nước của EVN gắn liền với các nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ giao, đã huy động được sức mạnh đoàn kết của trên 100.000 cán bộ, công nhân viên toàn Tập đoàn tham gia.

Tạo động lực và đột phá mới

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại hiểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, EVN đã phát động và phối hợp tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức phong phú, đa dạng.

dong luc tu cac phong trao thi dua yeu nuoc

Lãnh đạo Tập đoàn tặng Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước toàn EVN giai đoạn 2016-2020

Theo đó, nội dung, chỉ tiêu thi đua của EVN bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tế của Tập đoàn; hình thức, biện pháp tổ chức thi đua phong phú, thường xuyên được đổi mới, đã động viên, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên tham gia, sáng tạo, hăng say lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh (SXKD), góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng vững mạnh.

Đơn cử như ở khối phân phối điện, các tổng công ty điện lực đã đẩy mạnh phong trào thi đua: “Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng”, “Phòng giao dịch khách hàng kiểu mẫu”, “Thực hiện Chương trình tiết kiệm điện”, “Tiếp nhận lưới điện hạ áp và bán lẻ đến hộ nông thôn”, “Xây dựng đường dây và trạm kiểu mẫu”, “Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử”… Các Tổng công ty Phát điện cũng có phong trào thi đua “Đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong đại tu, sửa chữa”...

Ngoài ra, EVN còn tích cực triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong đó, đã đầu tư trên 30.000 tỷ đồng cải tạo hệ thống điện, cấp điện lưới quốc gia cho hàng trăm nghìn hộ dân chưa có điện ở các xã vùng sâu, vùng xa, bên giới, hải đảo; hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng xây dựng các công trình hạ tầng ở 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ (Lai Châu); hỗ trợ xây dựng 8 công trình trường học, trung tâm giáo dục ở các tỉnh Thái Bình, Sơn La, Kon Tum với kinh phí 115 tỷ đồng; xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại đảo Đá lớn C (Trường Sa), công trình phòng tránh thiên tai miền Trung... Đặc biệt, phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật phát triển mạnh trong Tập đoàn và các đơn vị là những điểm sáng mới, phù hợp với xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tập trung cho giai đoạn mới

Trong giai đoạn tiếp theo, EVN đặt mục tiêu xây dựng đơn vị thành Tập đoàn kinh tế mạnh, SXKD hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp trên nền tảng đổi mới, phát triển có trình độ công nghệ, quản trị hiện đại, chuyên môn hóa cao; đảm bảo cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

dong luc tu cac phong trao thi dua yeu nuoc
EVN hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Tập đoàn cũng đưa ra các chỉ tiêu SXKD để phấn đấu như: Đảm bảo mức tăng trưởng điện thương phẩm bình quân 8,6%-9%/năm; giảm tổn thất điện năng về mức ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực, đến năm 2025 xuống còn 6%; xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực; bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy. Đến năm 2025, độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN; hoàn thành đưa vào vận hành 8 dự án nguồn điện với tổng công suất 5.840 MW; năng suất lao động bình quân hàng năm tăng trên 8%/năm; tổng doanh thu đến năm 2025 đạt 680.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước bình quân hàng năm đạt 25.000 - 27.000 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, với truyền thống 66 năm của ngành điện cách mạng Việt Nam, EVN tiếp tục đoàn kết, phấn đấu đẩy mạnh các phong trào thi đua trong giai đoạn 2020-2025 để xây dựng đơn vị thành tập đoàn kinh tế mạnh, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp trên nền tảng đổi mới, phát triển có trình độ công nghệ, quản trị hiện đại, chuyên môn hóa cao; đảm bảo cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

EVN đã đảm bảo vận hành hệ thống điện và thị trường điện an toàn, ổn định, kinh tế, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân.

Việt Anh

Scroll