• Chủ nhật 19/05/2019 14:29

EVNNPC: Đổi mới vì khách hàng

28/05/2018

Việc sử dụng khẩu hiệu mới "Vì niềm tin của bạn" cho thấy, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang quyết tâm đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả kinh doanh, chất lượng dịch vụ để phục vụ cũng như đem đến niềm tin cho khách hàng.

evnnpc doi moi vi khach hang
Trung tâm Chăm sóc khách hàng của EVNNPC

Quyết tâm tạo đột phá

Ông Lê Quang Thái - Phó Tổng giám đốc EVNNPC, Trưởng ban Chỉ đạo Dự án đổi mới toàn diện công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) - cho biết, sau 7 năm gắn bó với khẩu hiệu "EVNNPC vì sự phát triển cộng đồng", tổng công ty đã thực hiện được nhiều nội dung công việc theo đúng tôn chỉ, mục đích; mọi hoạt động đều hướng về con người, vì con người và hướng đến các giá trị tốt đẹp đối với cộng đồng.

Trước yêu cầu của giai đoạn mới, với tinh thần "Đổi mới và phát triển bền vững", từ tháng 11/2017, EVNNPC đã sử dụng khẩu hiệu mới "Vì niềm tin của bạn" nhằm phấn đấu lấy hiệu quả kinh doanh để làm động lực phát triển; vì những giá trị bền vững là niềm tin của khách hàng; thấu hiểu và đồng hành với sự phát triển của khách hàng, đối tác và cộng đồng khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn. "Đích đến của sự đổi mới không chỉ là việc hoàn thành kế hoạch doanh thu, thương phẩm, giá bán, gia tăng độ hài lòng của khách hàng mà còn phải làm cho khách hàng gắn kết và tin tưởng thương hiệu EVNNPC" - ông Thái nhấn mạnh.

Để thực hiện mục tiêu trên, Tổng công ty đã xây dựng dự án "Đổi mới toàn diện công tác KD&DVKH", bước đầu triển khai tại 5 công ty điện lực: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Lào Cai; sau đó sẽ nhân rộng ra các đơn vị khác. Dự án sẽ triển khai trong 2 năm với 17 dự án thành phần tập trung vào đổi mới toàn diện công tác KD&DVKH; đổi mới tư duy và hành động toàn diện từ lãnh đạo, quản lý đến nhân viên; thay đổi hình ảnh của công ty và ngành điện trong mắt khách hàng và xã hội...

Bảo đảm quyền lợi cho khách hàng

Hiện nay, EVNNPC đã xây dựng và tiếp tục hoàn thiện phương pháp quản trị hiện đại trên cơ sở ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; phát triển quan hệ khách hàng phù hợp và hiệu quả. Đặc biệt, tổng công ty đã quan tâm và có chính sách quản lý khách hàng lớn, tạo nên những thay đổi căn bản về công tác KD&DVKH.

EVNNPC phấn đấu, trong năm 2018, có ít nhất 3 sản phẩm mới về ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai; đến năm 2019, sẽ có hệ thống quản trị kinh doanh hoàn chỉnh với khách hàng làm trung tâm để tạo ra phát triển bền vững.

EVNNPC cải cách mạnh mẽ quy trình, thủ tục nội bộ để phục vụ khách hàng theo "cơ chế 1 cửa" từ khi tiếp nhận yêu cầu đến kết thúc dịch vụ; đơn giản, thuận tiện, công khai, tăng cường khả năng kiểm tra, giám sát của người dân và khách hàng. Đồng thời, điện tử hóa hệ thống quy trình cung cấp dịch vụ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng ngày càng nhanh chóng, thuận tiện, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

Cùng với đó, EVNNPC tiếp tục thực hiện các chuyên đề có liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 về "lưới điện thông minh". Tổng công ty cũng trang bị hệ thống thiết bị bảo mật mới cho hệ thống máy tính điện tử; xây dựng kho dữ liệu chung; hoàn thiện hệ thống cáp quang và đường truyền số liệu; lắp đặt thiết bị chỉ báo sự cố lưới 35kV; mua sắm, lắp đặt công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu từ xa; xây dựng phần mềm dự báo phụ tải và giao nhận điện năng; triển khai phần mềm quản lý dự án đầu tư, thiết kế máy biến áp chịu quá tải cao; thí điểm lưới điện thông minh (DMS) và ứng dụng thiết bị bay không người lái.

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch, Tổng giám đốc EVNNPC: Tinh thần đổi mới của EVNNPC hướng đến các giá trị bền vững với tư tưởng khách hàng là trung tâm, dựa trên ba trụ cột then chốt: Con người - quy trình - công nghệ và nền tảng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc của chính mình.

Đình Dũng

Scroll