• Thứ tư 20/03/2019 09:07

EVNNPC: Lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ

12/04/2018

Với khẩu hiệu "Vì niềm tin của bạn", Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang quyết tâm đổi mới kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, phục vụ khách hàng văn minh hơn.

evnnpc lay khach hang lam trung tam phuc vu
EVNNPC sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và trang thiết bị tiên tiến

Ứng dụng tối đa công nghệ

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc EVNNPC - cho biết, năm 2018, đơn vị hướng tới chỉ tiêu điện thương phẩm 63,9 tỷ kWh, tăng 11,45%; chỉ tiêu tiếp cận điện năng ≤ 7 ngày làm việc; điểm đánh giá sự hài lòng khách hàng là ≥ 8 điểm và các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đạt kết quả cao hơn năm 2017.

Để thực hiện mục tiêu đó, tổng công ty sẽ bám sát quy hoạch lưới điện, nhu cầu phụ tải ở 27 tỉnh/thành phố miền Bắc để bố trí nguồn vốn đầu tư lưới điện; tăng cường kiểm tra hệ thống điện, đảm bảo vận hành, cung cấp điện kịp thời và an toàn cho hơn 9 triệu khách hàng.

Nhằm phục vụ, chăm sóc khách hàng tốt hơn, phù hợp với tình hình mới, EVNNPC sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và trang thiết bị tiên tiến. Theo đó, đơn vị sẽ rà soát và đề xuất nâng cấp, trang bị hạ tầng công nghệ thông tin, tổ chức triển khai hệ thống CMIS 3.0, tập trung dữ liệu toàn diện tại tổng công ty, phục vụ hiệu quả công tác quản lý điều hành, kinh doanh, dịch vụ khách hàng theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

"Đối với công tác trả lời khách hàng, chúng tôi cũng nâng cấp phần mềm CRM tích hợp, khai thác tự động thông tin về tình hình cung cấp điện từ các trung tâm điều khiển xa, dữ liệu đo đếm từ xa của các công tơ điện tử đầu nguồn các trạm biến áp chuyên dùng và công cộng để Trung tâm chăm sóc khách hàng có nguồn thông tin" - ông Quỳnh cho hay.

Lãnh đạo EVNNPC cũng yêu cầu các công ty điện lực phải sử dụng tối ưu công tơ điện tử với mong muốn trước ngày 30/9/2018 sẽ hoàn thành, phấn đấu đo được trên 85% sản lượng thương phẩm. Bên cạnh đó, đến 30/4/2018, tất cả các công ty điện lực phải tiếp nhận, cung cấp dịch vụ điện trực tiếp tại Trung tâm hành chính công hoặc gián tiếp qua cổng thông tin điện tử của tỉnh/thành phố, đảm bảo các số liệu về chỉ tiêu dịch vụ khách hàng chính xác, trung thực.

Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực

Theo ông Thiều Kim Quỳnh, ngoài sự nâng cấp về thiết bị, hướng tới mục tiêu phục vụ khách hàng thì nguồn nhân lực, giao dịch trực tiếp với khách hàng được xem là bộ mặt của ngành điện. Vì thế, công tác nâng cao chất lượng và đổi mới trong hành vi, thói quen giao tiếp, thân thiện, văn minh với khách hàng được EVNNPC rất coi trọng. Theo đó, tổng công ty sẽ tập trung vào các chương trình đào tạo về công nghệ - kỹ thuật mới như: Sử dụng công nghệ thông tin, quản lý lưới điện thông minh, hệ thống đo đếm tiên tiến AMR/AMI; đặc biệt kỹ năng giao tiếp dịch vụ khách hàng. "Chúng tôi sẽ đào tạo nâng cao đối với lực lượng lao động trực tiếp tại các điện lực, coi trọng việc đào tạo để thay đổi nhận thức, thói quen và kỹ năng giao tiếp cho cấp điện lực" - ông Quỳnh chia sẻ thêm.

Ông Quỳnh cho biết, trước 31/10/2018, tất cả các đơn vị trong tổng công ty sẽ hoàn thành việc triển khai các chương giáo dục đào tạo và truyền thông về văn hóa doanh nghiệp, ưu tiên đào tạo giáo dục về phát triển năng lực và xây dựng phong cách lãnh đạo, đồng thời kết hợp chặt chẽ với các nội dung chương trình đào tạo nâng cao năng lực đổi mới kinh doanh, lấy khách hàng là trung tâm. Năm 2018, EVNNPC cũng sẽ thực hiện chương trình "Khách hàng là trung tâm" tại 8 tỉnh và cho các tỉnh còn lại vào năm 2019.

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc EVNNPC: Chúng tôi chọn đưa khẩu hiệu "Vì niềm tin của bạn" vào hoạt động văn hóa doanh nghiệp nhằm giáo dục và nâng cao nhận thức, năng lực hành động cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, đảm bảo hướng tới phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Vũ Sơn

Scroll