• Thứ ba 02/06/2020 20:27

EVNNPC: Nhiều kết quả ấn tượng trong sản xuất, kinh doanh

25/09/2019

Trong tháng 8/2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh (SXKD) và sinh hoạt của nhân dân, cũng như các hoạt động chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội lớn trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc.  

Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu

Theo EVNNPC, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty trong tháng 8/2019 đạt 6,682 tỷ kWh, tăng 15,38% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thành phần công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng 60,37%, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2018; thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 32,4%, tăng 28,71% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 8 tháng năm 2019, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty tăng 10,05% so với cùng kỳ năm 2018.

evnnpc nhieu ket qua an tuong trong san xuat kinh doanh

Tỷ lệ tổn thất điện năng của EVNNPC giảm rõ rệt

Trong công tác quản lý và vận hành hệ thống lưới điện, tỷ lệ tổn thất điện năng và độ tin cậy cung cấp điện của Tổng công ty tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Đáng chú ý, mặc dù tổn thất điện năng tháng 8/2019 toàn Tổng công ty ước đạt 5,40%, nhưng nếu tính chung cả 8 tháng năm 2019 giảm còn 5,26%.

Độ tin cậy cung cấp điện toàn phần tháng 8 năm 2019 của EVNNPC đạt chỉ số tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 54,04 phút, chỉ số tần suất mất điện bình quân (SAIFI) là 0,5 lần và chỉ số tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,04 lần. Lũy kế các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện trong 8 tháng năm 2019: Chỉ số SAIDI là 283 phút, chỉ số SAIFI là 2,83 lần và chỉ số MAIFI là 0,24 lần.

Đây là nỗ lực rất lớn của EVNNPC trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt, xuất hiện nhiều đợt nắng nóng liên tục, kéo dài, làm nhu cầu phụ tải tăng cao và hệ thống điện phân phối tại một số tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ trong tháng 8 vừa qua.

Riêng với công tác đầu tư xây dựng, EVNNPC đã thực hiện đóng điện 6 công trình (với năng lực tăng thêm 156MVA và 30,4km đường dây110kV), khởi công 5 công trình đường dây và trạm biến áp 110kV cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ thế, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Lũy kế 8 tháng đã khởi công 42/73 công trình, đạt 57,53% và đóng điện 44/81 công trình, đạt 54,32% kế hoạch năm.

EVNNPC cho biết, trong tháng 8/2019, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt quy định, trong đó toàn Tổng công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 145 khách hàng trung áp, với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,51/6 ngày; giảm 0,49 ngày so với quy định. Lũy kế 8 tháng năm 2019, EVNNPC đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.580 khách hàng trung áp, với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,63/6 ngày, giảm 0,37 ngày so với quy định.

Bên cạnh đó, các Công ty Điện lực trực thuộc EVNNPC đã làm việc với 942 khách hàng và ký được 281 bản thỏa thuận tham gia điều chỉnh phụ tải phi thương mại (DR). Tính chung từ đầu năm đến nay, các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty đã làm việc, trao đổi với 2.963 khách hàng và đã ký được thỏa thuận với 1.855 khách hàng, với công suất điều chỉnh ước đạt 846,79 MW.

evnnpc nhieu ket qua an tuong trong san xuat kinh doanh

EVNNPC đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng

Tiếp tục nâng cao chất lượng, dịch vụ điện năng

Với mục tiêu và kế hoạch cho những tháng cuối năm, EVNNPC sẽ tập trung hiện thực hóa bằng những cam kết, chiến lược, kế hoạch, hành động cụ thể với các mục tiêu đã đề ra ngay từ những ngày đầu năm 2019. Đi cùng với đó là, đảm bảo cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, đời sống sinh hoạt của nhân dân. Cải thiện các thủ tục hành chính, phối hợp các địa phương triển khai hệ thống một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục cấp điện. Đầu tư xây dựng, hiện đại hóa lưới điện theo hướng thông minh, sử dụng các công nghệ hotline để giảm thiểu tối đa thời gian ngừng cấp điện. Triển khai hoàn thiện các hệ thống cung cấp dịch vụ điện trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn.

Trên cơ sở đó, EVNNPC tiếp tục đầu tư, xây dựng có hiệu quả, đặc biệt là ở các địa phương có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao; phối hợp chặt chẽ các khách hàng lớn, khách hàng trọng điểm để có sự điều chỉnh phụ tải; lên các chương trình, phương án ưu tiên sản xuất vào giờ thấp điểm, tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiệm điện...

Bên cạnh đó, EVNNPC sẽ đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động. Đây là một cuộc cách mạng nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Mô hình tách dịch vụ ra khỏi SXKD đã được triển khai, nhằm minh bạch hóa giá thành, đồng bộ hóa, hiện đại hóa công tác dịch vụ, giúp dịch vụ sửa chữa năng động, hiệu quả thích ứng với thị trường hiện nay.

Năm 2019, EVNNPC thực hiện chủ đề năm là “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” nhằm mục tiêu cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển KTXH của đất nước; vận hành tối ưu nguồn điện, lưới điện truyền tải và phân phối, thị trường điện, đảm bảo cân đối tài chính, thực hiện mục tiêu dài hạn của EVNNPC trở thành một DN ngang tầm khu vực.

Lan Anh

Mới nhất
Scroll