• Chủ nhật 25/08/2019 21:59

EVNNPC: Tất cả vì khách hàng

26/11/2018

Nhờ sự kiên định, quyết liệt triển khai Chỉ thị của Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH), công tác này đã đạt được kết quả quan trọng.

Chuyển biến tích cực

evnnpc tat ca vi khach hang
Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu hàng đầu của EVNNPC

Chỉ thị về công tác KD&DVKH và văn hóa doanh nghiệp của EVNNPC có đề ra các chỉ tiêu chính để phấn đấu như: Điện thương phẩm đạt khoảng 63,9 tỷ kWh, tăng 11,45%; tổn thất điện năng đạt khoảng 5,5%, giảm 0,13% so với năm 2017. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, chỉ số tiếp cận điện năng, điểm đánh giá sự hài lòng khách hàng và các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng phải đạt kết quả cao hơn năm 2017.

Đi cùng với các chỉ tiêu, tổng công ty cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện, từ việc đầu tư trang thiết bị; ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công tác thông tin tuyên truyền... Báo cáo kết quả KD&DVKH của EVNNPC tháng 10 và 10 tháng năm 2018, đại diện Ban kế hoạch tổng công ty cho biết, điện thương phẩm tháng 10 đạt gần 5,54 tỷ kWh, tăng 9,03%. Tính chung 10 tháng, đạt 53.452,84 triệu kWh, tăng 12,31% so với cùng kỳ 2017 và đạt 83,65% kế hoạch cả năm EVN giao. Dự kiến trong quý IV/2018, nếu các khách hàng công nghiệp lớn hoạt động ổn định, điện thương phẩm có khả năng đạt trong khoảng 63,8 ÷ 63,9 tỷ kWh.

Điểm nổi bật khác, tổn thất điện năng 10 tháng ước đạt 5,69%, giảm 0,15% so với cùng kỳ năm 2017. Ước cả năm đạt kế hoạch đề ra là 5,5%. Ngoài ra, 10 tháng đầu năm 2018, EVNNPC tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.841 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,73/7 ngày; giảm 1,27 ngày so với quy định. Đặc biệt, việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục cấp điện được các đơn vị thực hiện qua nhiều hình thức: Trung tâm hành chính công, cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến...

Kiên định mục tiêu đổi mới

Với tinh thần thẳng thắn, lãnh đạo EVNNPC cho rằng, công tác KD&DVKH dù đạt được một số kết quả nhất định song xét từng đơn vị hay tiêu chí cụ thể vẫn còn một số tồn tại, sớm được khắc phục.

Đơn cử như tháng 8/2018, đoàn công tác của tổng công ty đã kiểm tra điện lực Lương Sơn (thuộc PC Hòa Bình), kết quả cho thấy còn nhiều tồn tại trong nghiệp vụ KD&DVKH, quản lý thu tiền công suất phản kháng, quản lý hệ thống đo đếm, cấp điện mới, quản lý hồ sơ hợp đồng mua bán điện, giao tiếp - dịch vụ khách hàng, thực hành 5S, hay công tác tuyên truyền, quảng bá tổng đài chăm sóc khách hàng và số điện thoại của tổng đài chưa thể hiện cụ thể trên hợp đồng...

Tại buổi kiểm tra, ông Lê Quang Thái - Phó Tổng giám đốc EVNNPC - thẳng thắn nhắc nhở đơn vị cần sớm khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra, đồng thời nhấn mạnh việc đổi mới công tác KD&DVKH là một chủ trương lớn của Ban lãnh đạo tổng công ty, các đơn vị cần phải thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả. Mặt khác, các công ty điện lực cần xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu và các chương trình hành động chính trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; nghiên cứu và đưa ra các chương trình hành động cụ thể để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đã xây dựng.

Có thể nói, với tư duy đổi mới, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, dám nghĩ dám làm, đội ngũ lãnh đạo của EVNNPC đang cho thấy quyết tâm và sự kiên định thực hiện mục tiêu đổi mới KD&DVKH gắn liền với xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững.

Với mục tiêu mọi hoạt động đều hướng đến dịch vụ khách hàng, EVNNPC đang quyết tâm đổi mới kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp.

Scroll