• Thứ sáu 22/03/2019 22:26

EVNSPC: Phấn đấu tăng năng suất lao động 8 - 10%

20/03/2018

Để thực hiện tốt các chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2018, Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC) đề ra mục tiêu cụ thể là nâng năng suất lao động sản xuất, kinh doanh (SXKD) điện tăng 8 - 10% so với năm 2017.

Mục tiêu trong năm 2018, EVNSPC sẽ đạt điện thương phẩm (đã trừ tiết kiệm điện) lên 66,170 tỷ kWh, tăng 9,62 % so với thực hiện năm 2017; giá bán điện bình quân thực hiện >1.670 đ/kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng: Thực hiện 4,5%, phấn đấu đạt 4,35%; độ tin cậy cung cấp điện, SAIDI ≤ 880 phút, SAIFI ≤ 5,92 lần và MAIFI ≤ 2,0 lần;

Đồng thời, nâng chỉ số tiếp cận điện năng xếp hạng ≤ 60/190 quốc gia, nền kinh tế; và các chỉ tiêu về mức độ hài lòng của khách hàng, EVN SPC ≥ 8,05 điểm là những chỉ tiêu thể hiện chất lượng phục vụ của ngành điện.

Đặc biệt, để đạt mục tiêu nâng năng suất lao động SXKD điện tăng 8 - 10% so với năm 2017, EVNSPC sẽ tập trung vào những giải pháp trụ cột như bảo đảm cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn quản lý với chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 được giao; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý kinh doanh điện và dịch vụ khách hàng.

Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác SXKD để từ đó tạo chuyển biến mạnh trong công tác kinh doanh điện năng và cải tiến chất lượng dịch vụ khách hàng đáp ứng chủ đề "Phục vụ khách hàng mọi lúc - mọi nơi" với tiêu chí dịch vụ "Phục vụ văn minh - vì khách hàng - vì doanh nghiệp".

Bên cạnh đó, thực hiện cung cấp dịch vụ điện trực tuyến theo hình thức cung cấp dịch vụ điện 100% tại Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến hoặc Trung tâm hành chính công của địa phương. Khách hàng sẽ giao dịch trực tuyến (qua website, email, ứng dụng CSKH…), qua Trung tâm CSKH và các trung tâm hành chính công của EVNSPC và 21 công ty điện lực.

Nâng cao chất lượng thu tiền điện bằng việc hoàn thành hệ thống kho nợ tập trung, khách hàng có thể thanh toán tiền điện mọi nơi. Phấn đấu đến 31/12/2018, không còn thu ngân viên điện lực đến thu tiền điện tại nhà.

Triển khai các giải pháp để thúc đẩy triển khai năng lượng mặt trời áp mái. Nghiên cứu triển khai các giải pháp tiết kiệm điện có thể xác định được lượng điện năng tiết kiệm, chú trọng các giải pháp tiết kiệm điện trong nuôi tôm, nâng cao hiệu quả sử dụng điện của các khách hàng công nghiệp

Theo Báo Điện tử Chính phủ

Scroll