• Chủ nhật 26/05/2019 21:20

Gần 32% tổng đàn heo và 19% tổng đàn gà được nuôi theo quy trình VietGAHP

09/10/2018

Theo Chi cục Chăn nuôi - thú y, hiện tổng số heo thịt được nuôi tại các cơ sở áp dụng VietGAHP trên địa bàn Đồng Nai là hơn 500.000 con, tương đương với gần 32% tổng đàn heo thịt trên địa bàn tỉnh.  

gan 32 tong dan heo va 19 tong dan ga duoc nuoi theo quy trinh vietgahp
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, tổng đàn gà được nuôi tại các cơ sở chăn nuôi VietGAHP là 7,6 triệu con, tương đương 19% tổng đàn gà thịt xuất bán mỗi năm.

Theo đánh giá, số lượng các trang trại chăn nuôi VietGAHP và tổ hợp tác chăn nuôi nông hộ GAHP trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã phát triển mạnh. Hình thức chăn nuôi này đã mang lại hiệu quả trong việc đáp ứng điều kiện tham gia vào chuỗi truy xuất nguồn gốc thịt heo, gà của TP. Hồ Chí Minh và chuỗi sản phẩm vào hệ thống các siêu thị lớn.

Hiện trên địa bàn tỉnh đã có 84 trang trại chăn nuôi đạt chứng nhận VietGAHP, trong đó có 25 trang trại chăn nuôi gà và 59 trang trại chăn nuôi heo. Ngoài ra, còn có 3 vùng GAHP đã được xây dựng gồm 67 tổ hợp tác GAHP với 863 hộ tham gia. Đến nay đã có 47 tổ hợp tác với 644 hộ được chứng nhận VietGAHP nông hộ.

Đồng Nai đang đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 80 - 85% sản phẩm hàng hóa chăn nuôi truy xuất được nguồn gốc. Do đó, việc áp dụng tiêu chuẩn VietGAHP trong chăn nuôi sẽ được tiếp tục khuyến khích và hỗ trợ phát triển.

L.N

Scroll