• Thứ tư 19/06/2019 13:23

Hà Giang: Giải pháp trọng tâm cho khuyến công

22/06/2018

(VEN) - UBND tỉnh Hà Giang vừa phê duyệt và ban hành Chương trình khuyến công tỉnh đến năm 2020 với tổng kinh phí dự kiến trên 26,99 tỷ đồng, nhằm tập trung nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công, tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Công Thương tỉnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ đồng bộ, thiết thực cho đối tượng thụ hưởng.

ha giang giai phap trong tam cho khuyen cong
Đến năm 2020, tỉnh Hà Giang phấn đấu hỗ trợ xây dựng 10 mô hình trình diễn kỹ thuật áp dụng công nghệ mới

Tạo động lực tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá năng lực thực hiện của các ngành nghề, doanh nghiệp (DN), cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn, Hà Giang cũng đặt mục tiêu khá tham vọng cho chương trình. Theo đó, tỉnh kỳ vọng nâng cao tốc độ phát triển CNNT, tạo động lực tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển CNNT trên cơ sở phát triển các ngành nghề truyền thống; du nhập, phát triển các ngành nghề mới phù hợp với địa phương; ưu tiên sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường trong các cơ sở sản xuất để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Cụ thể đến năm 2020, tỉnh phấn đấu hỗ trợ xây dựng 10 mô hình trình diễn kỹ thuật áp dụng công nghệ mới, tạo ra sản phẩm mới, trong đó ưu tiên hỗ trợ cho các mô hình sản xuất chè, thảo quả, dược liệu, chế tác đồ thủ công mỹ nghệ. Hỗ trợ 57 cơ sở đầu tư thiết bị hiện đại vào sản xuất. Hỗ trợ trên 294 cơ sở CNNT tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước.

Ngoài ra, tỉnh cũng dự kiến hỗ trợ 23 cơ sở tư vấn thiết kế mẫu mã bao bì, xây dựng và đăng ký thương hiệu cho các sản phẩm thế mạnh như dược liệu, chè, sản phẩm du lịch,… phối hợp liên kết đào tạo nghề cho 600 lao động; lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho 1 cụm công nghiệp; hỗ trợ 3 cơ sở xây dựng hệ thống xử lý nước thải và 1 đề án xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường trong cụm công nghiệp.

Trên cơ sở những mục tiêu đã đề ra, tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức liên quan hiện thực hóa bằng cách triển khai các nội dung, chương trình cụ thể như phối hợp với các trường dạy nghề tổ chức tư vấn, trợ giúp đào tạo nghề và phát triển nghề mới; nâng cao năng lực quản lý cho DN thông qua hoạt động tập huấn, thăm quan, khảo sát kinh nghiệm; xây dựng thương hiệu sản phẩm; tư vấn và hỗ trợ ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại vào sản xuất.

Giải pháp trọng tâm

Để thực hiện đạt hiệu quả tốt chương trình, Hà Giang cũng đã xây dựng đồng bộ các giải pháp. Bên cạnh việc điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển CNNT, Hà Giang tập trung nâng cao năng lực tổ chức, bộ máy làm công tác khuyến công.

Trong đó, củng cố và nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ làm công tác khuyến công thuộc Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Công Thương để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về khuyến công. Tuyển chọn cộng tác viên khuyến công tại các xã, phường, thị trấn nhằm tăng cường tổ chức triển khai các nội dung hoạt động khuyến công. Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác khuyến công. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền nhằm phổ biến rộng rãi và giúp các cơ sở CNNT hiểu rõ hơn và thụ hưởng chính sách khuyến công.

Theo đại diện Sở Công Thương Hà Giang, giải pháp này được kỳ vọng tháo gỡ nút thắt thiếu nguồn nhân lực làm công tác khuyến công khiến việc triển khai các đề án, hoạt động gặp nhiều trở ngại như hiện nay. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền thông qua đội ngũ trực tiếp làm công tác khuyến công.

Đặc biệt, tỉnh dự kiến dành nguồn vốn lớn tới trên 26,99 tỷ đồng cho triển khai chương trình. Nguồn vốn này được tập trung khuyến khích các cơ sở thực hiện nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ vào sản xuất. Nâng cao khả năng ứng dụng CNTT trong công tác điều hành quản lý, thông tin liên lạc, giao dịch,…đẩy mạnh liên doanh, liên kết cùng phát triển.

Ngoài ra, để có thêm nguồn lực cho chương trình khuyến công, tỉnh Hà Giang còn chủ động đăng ký hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hàng năm. Tích cực khai thác, tìm kiếm, phối hợp với các tổ chức, cá nhân nhằm huy động thêm nguồn lực và nguồn vốn tài trợ cho chương trình. Vận động DN, tổ chức tham gia vào hoạt động, tích cực đóng góp kinh phí cho hoạt động khuyến công. Lồng ghép với các dự án, chương trình mục tiêu khác nhằm thu hút thêm nguồn vốn cho chương trình.

Chương trình khuyến công đến năm 2020 được tỉnh Hà Giang ưu tiên triển khai tại các xã xây dựng nông thôn mới và trong các lĩnh vực, ngành nghề thế mạnh của địa phương.

Bùi Việt

Scroll