• Thứ hai 18/01/2021 18:36

Hưng Yên: Tăng giá trị cho sản phẩm công nghiệp nông thôn

29/06/2020

Những năm qua, công tác khuyến công của tỉnh Hưng Yên đã tạo được kết quả đáng khích lệ. Trong giai đoạn (2021-2025), Sở Công Thương Hưng Yên tiếp tục triển khai các nội dung nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT).

Hiệu quả ghi nhận

Theo đánh giá từ Sở Công Thương Hưng Yên, những năm qua, công tác khuyến công của tỉnh đã tạo được kết quả đáng khích lệ, tác dụng rõ rệt với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT. Phần lớn các đơn vị nhận được hỗ trợ phát triển tốt, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn. Doanh nghiệp nâng cao được năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất; giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường… đưa sản xuất CNNT của tỉnh tiến gần hơn với mục tiêu phát triển bền vững. Đặc biệt, thông qua công tác thông tin tuyên truyền, Hưng Yên đã phổ biến sâu rộng, giúp đông đảo doanh nghiệp, cơ sở CNNT hiểu và thụ hưởng chính sách khuyến công.

tang gia tri cho san pham cong nghiep nong thon 43267
Khuyến công Hưng Yên thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp nông thôn

Kết quả tích cực trên của CNNT Hưng Yên được tích lũy qua nhiều năm với nỗ lực huy động và tận dụng mọi nguồn lực cho triển khai các hoạt động của khuyến công. Trong đó, hơn 6 năm qua, từ gần 5,2 tỷ đồng kinh phí khuyến công quốc gia, Hưng Yên đã tổ chức đào tạo nghề may công nghiệp cho 400 học viên. Hoạt động này, không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, mà còn bổ sung nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp CNNT. Với 10 đề án được triển khai, kinh phí thực hiện trên 2,2 tỷ đồng, nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và ứng dụng máy móc vào sản xuất của khuyến công Hưng Yên được ghi nhận đạt hiệu quả rõ rệt về sản xuất, tiến gần hơn với mục tiêu sản xuất quy mô công nghiệp các mặt hàng CNNT. Cùng với nội dung phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu, khuyến công Hưng Yên đã hỗ trợ thành chuỗi từ đầu vào tới đầu ra cho sản phẩm CNNT, giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất.

Bên cạnh nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, Hưng Yên cũng dành nguồn lực tương đương (trên 5,8 tỷ đồng) cho triển khai các nội dung. Trong đó, 71,7% kinh phí được hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở sản xuất đổi mới và ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất.

Các đề án được tập trung vào một số lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, như: Chế biến nông sản, bao bì nilon, may mặc xuất khẩu, cơ khí… Ngoài ra, nguồn kinh phí khuyến công địa phương được Hưng Yên hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho doanh nghiệp CNNT…

Có thể thấy, với nguồn lực đầu tư lớn, tập trung triển khai vào một số lĩnh vực trọng tâm, khuyến công Hưng Yên đã và đang giúp ngành CNNT của tỉnh phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Ưu tiên nội dung thế mạnh

Tuy vậy, theo đánh giá từ Sở Công Thương tỉnh, một phần doanh nghiệp CNNT còn thụ động trong tiếp cận xây dựng đề án và thụ hưởng chính sách khuyến công. Việc phối hợp với cấp huyện trong công tác khảo sát và xây dựng đề án còn hạn chế, khiến hiệu suất làm việc của đội ngũ làm công tác khuyến công không cao.

Mặt khác, một số nội dung của công tác khuyến công chưa được triển khai thực hiện, như: Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tìm kiếm mặt bằng sản xuất, huy động vốn, xin ưu đãi đầu tư… Hầu hết các đề án mang quy mô nhỏ, riêng lẻ chưa thể hiện tính liên kết vùng, khu vực và chưa tạo được lực đẩy đủ mạnh cho một ngành mũi nhọn bứt phá.

Với những hạn chế đã được chỉ rõ, cùng dự báo tình hình kinh tế xã hội sẽ còn diễn biến phức tạp; các hiệp định thương mại tự do sẽ tác động không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh CNNT, Sở Công Thương Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Theo đó, lấy các nội dung thế mạnh, đã được triển khai hiệu quả làm nội dung hỗ trợ trọng tâm, trong 5 năm tới khuyến công Hưng Yên tiếp tục đào tạo hỗ trợ ứng dụng Công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, thiết kế mẫu mã, thăm dò thị trường… cho doanh nghiệp CNNT; xây dựng 15 mô hình trình diễn kỹ thuật và ứng dụng thiết bị tiên tiến vào sản xuất; phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu, liên kết hợp tác phát triển các cụm công nghiệp…

Để thực hiện các mục tiêu trên, Sở Công Thương Hưng Yên sẽ chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh phối hợp với các phòng chuyên môn bám sát cơ sở trong việc lập kế hoạch khuyến công; nâng cao chất lượng khảo sát, xây dựng đề án nhóm, điểm đảm bảo có sự liên kết có sức lan tỏa; chú trọng phát triển các ngành và sản phẩm CNNT có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn.

Triển khai cơ sở dữ liệu, phần mềm phục vụ thống kê số liệu và theo dõi quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công bằng công nghệ thông tin. Huy động các nguồn lực trong và ngoài nước hỗ trợ đầu tư sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp. Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền với nội dung thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của các cơ sở CNNT về khuyến công. Phát triển mạng lưới tư vấn viên nhằm gia tăng nhân lực cho triển khai hoạt động khuyến công…

Sở Công Thương Hưng Yên sẽ chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh phối hợp với các phòng chuyên môn bám sát cơ sở trong việc lập kế hoạch khuyến công; nâng cao chất lượng khảo sát, xây dựng đề án nhóm, điểm, đảm bảo, có sự liên kết có sức lan tỏa; chú trọng phát triển các ngành và sản phẩm CNNT có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn.

Hải Linh

Scroll