• Chủ nhật 20/09/2020 11:53

Internet phát triển lên đến 354,7 triệu tên miền trong quý II năm 2019

04/09/2019

VeriSign, Inc., công ty hàng đầu thế giới về tên miền và an ninh mạng, vừa công bố, có khoảng 354,7 triệu tên miền đã được đăng ký bao gồm tất cả các tên miền cấp cao (Top-level Domain - TLD) tính đến hết quý II năm 2019, tăng thêm khoảng  2,9 triệu lượt, tương đương 0,8% so với quý I năm 2019. Số lượt đăng ký đã tăng 14,9 triệu, tương đương 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

10 tên miền cấp cao lớn nhất tính đến 30/6/2019

Tổng số lượt đăng ký các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 156,1 triệu lượt trong cơ sở tên miền tính đến cuối quý II năm 2019, tăng 1,3 triệu lượt, tức 0,9% so với quý I năm 2019. Tổng mức gia tăng số lượt đăng ký của các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 6,4 triệu lượt, tương đương 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 30/6/2019, cơ sở các tên miền đã đăng ký dạng .com đạt 142,5 triệu, trong khi tên miền dạng .net đạt 13,6 triệu.

Tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới là 10,3 triệu lượt tính đến cuối quý II năm 2019. Trong khi cùng thời điểm đó năm ngoái, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 9,6 triệu.

Minh Kỳ

Mới nhất
Scroll