• Thứ bảy 16/02/2019 11:31

Kế hoạch đầu tư công trung hạn: Bước đột phá quan trọng

08/05/2018

(VEN) - Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 đã tạo bước đột phá quan trọng trong quản lý nhà nước về đầu tư công, đồng thời khắc phục được tình trạng xin- cho, cắt khúc trong đầu tư công (ĐTC).  

ke hoach dau tu cong trung han buoc dot pha quan trong

Đã hạn chế được dàn trải trong đầu tư công

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT)- ông Lê Quang Mạnh- cho biết, giai đoạn 2016- 2020, tổng số vốn ĐTC trung hạn nguồn ngân sách nhà nước được phép phân bổ tối đa là 1,8 triệu tỷ đồng. Trong đó, đã triển khai phân bổ được 1,642 triệu tỷ đồng, chiếm 91,3% tổng mức kế hoạch được Quốc hội quyết định.

Theo thông tin từ Bộ KH&ĐT, trên thực tế, nguồn ngân sách nhà nước dành cho Kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH) giai đoạn 2016- 2020 là 2 triệu tỷ đồng, trong đó quy định trích 10% dự phòng chung theo từng nguồn vốn, tương đương 200.000 tỷ đồng, nên vốn phân bổ tối đa còn lại 1,8 triệu tỷ đồng.

Đánh giá về kết quả thực hiện KHĐTCTH, ông Lê Quang Mạnh- cho biết, KHĐTCTH cho thấy bức tranh toàn cảnh về mục tiêu, định hướng, danh mục dự án, phương án phân bổ vốn, nguồn lực triển khai thực hiện,... Trên cơ sở biết rõ nguồn vốn, khả năng cân đối vốn trung hạn, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn toàn chủ động trong việc phân bổ vốn, góp phần khắc phục cơ bản tình trạng bị động, dàn trải trong ĐTC. Cùng với đó, tạo đổi mới căn bản trong phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương.

Cụ thể, đối với các dự án mới, ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ các dự án lớn, quan trọng, có tính lan tỏa, dự án quy mô nhỏ bố trí từ nguồn ngân sách địa phương. Đối với các dự án dở dang từ giai đoạn 2011- 2015 chuyển sang, tiếp tục được bố trí vốn theo mức đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho đến khi hoàn thành. Nên việc bố trí vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016- 2020 đã tập trung hơn.

Dù đã có những chuyển biến tích cực trong ĐTC, song nhiều chuyên gia kinh tế vẫn cho rằng, KHĐTCTH vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT- ông Lê Quang Mạnh- cho rằng, nhiều địa phương vẫn còn tư duy phân bổ vốn dàn trải, phân tán, việc tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục liên quan đến các dự án ĐTC còn chậm trễ,… gây ảnh hưởng đến tiến trình phân bổ, giải ngân nguồn vốn.

Cùng với đó, hiện tổng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước chỉ chiếm 25% tổng chi ngân sách, thấp hơn nhiều giai đoạn trước. Do đó, còn nhiều dự án, chủ yếu ở các địa phương chưa được bố trí trong KHĐTCTH. Gây ra tình trạng mất cân đối giữa khả năng đáp ứng nguồn vốn và nhu cầu về vốn đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương.

Bộ KH&ĐT: Triển khai KHĐTCTH đã tạo khuôn khổ pháp lý liên quan nợ đọng xây dựng cơ bản, nhờ đó, sau năm 2020, không còn tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tại buổi làm việc với Bộ KH&ĐT liên quan đến đánh giá tình hình giải ngân và hoàn thiện hệ thống pháp luật về ĐTC diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá, công tác triển khai ĐTC đã có nhiều nỗ lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn từ ngân sách. Tuy nhiên, công tác thực hiện vẫn phát sinh nhiều vướng mắc, cụ thể giao vốn cho các địa phương còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân dự án.

Để không phá vỡ KHĐTCTH, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT- ông Lê Quang Mạnh- kiến nghị Chính phủ, giao Bộ KH&ĐT rà soát, tổng hợp và báo cáo tổng thể KHĐTCTH giai đoạn 2016- 2020. Cùng với đó, tổ chức một hội nghị toàn quốc về đầu tư công, nhằm mục tiêu kết hợp đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện KHĐTCTH, góp ý kiến cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Luật Đầu tư công.

Chu Đan

Scroll