• Thứ tư 19/06/2019 13:22

Khoa học và công nghệ: Cải thiện diện mạo vùng cao

08/10/2018

Sự phát triển của khoa học và công nghệ (KH&CN) chính là chìa khóa và là đòn bẩy để phát triển kinh tế-xã hội của nhiều địa phương. Đặc biệt, tại các địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn thì việc tiếp cận với tiến bộ khoa học, kỹ thuật (KHKT) đã góp phần đổi thay diện mạo, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.  

khoa hoc va cong nghe cai thien dien mao vung cao
Nâng cao nhận thức của cộng đồng về khoa học công nghệ

Tại hội nghị đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ KH&CN mới đây, ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ KH&CN - cho biết, ngày 10/7/2012, Ủy ban Dân tộc và Bộ KH&CN đã ký Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2012-2020. Mục tiêu của chương trình nhằm, đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số cả nước tích cực ứng dụng các tiến bộ KHKT và công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn…

Việc ký kết chương trình phối hợp đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động KH&CN của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương. Thông qua chương trình, kinh phí sự nghiệp khoa học cấp cho Ủy ban Dân tộc hàng năm được tăng lên. Trong đó, hai cơ quan đã tích cực phối hợp xây dựng và bước đầu triển khai thành công Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về các dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Chương trình đã tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc nắm bắt được những thông tin, KHKT áp dụng cho sản xuất, chăn nuôi, cây trồng. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội (KTXH), giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc. Đời sống văn hoá, tinh thần của bà con nông dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Theo Ủy ban Dân tộc: Sự phối hợp có tính đột phá trong hoạt động KH&CN giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ KH&CN đã góp phần tạo động lực phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi như hoạt động nghiên cứu phục vụ xây dựng chính sách dân tộc; hoạt động nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi…

Đặc biệt, triển khai thực hiện chương trình phối hợp, tính đến 31/12/2017, đã có 25/46 tỉnh thành có Ban Dân tộc đã ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với Sở KH&CN. Các chương trình phối hợp cấp tỉnh ký kết đều bám sát nội dung, hướng dẫn của trung ương, phù hợp với đặc điểm, điều kiện, tình hình của từng địa phương. Theo đó, các địa phương đã phát triển được khoảng 21.000 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trên diện rộng, hình thành được một số vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

khoa hoc va cong nghe cai thien dien mao vung cao
Khoa học công nghệ nâng cao đời sống người dân vùng cao

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định, mặc dù nguồn vốn dành cho sự nghiệp KH&CN trong mấy năm qua không tăng, nhưng để tăng cường hoạt động KH&CN hướng đến người nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ KH&CN vẫn luôn dành sự ưu tiên cho hoạt động KH&CN của Ủy ban Dân tộc.

Từ những kết quả đạt được, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho rằng, trong thời gian tới, hai cơ quan cần tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể, đó là: Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Sở KH&CN các địa phương và Ban Dân tộc trong việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp; phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển KTXH nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân tộc thiểu số; tăng cường các hoạt động đào tạo, tập huấn cho những đội ngũ cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học của Ủy ban Dân tộc.

Cũng tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - cho biết, thông qua chương trình phối hợp, hoạt động KH&CN của Ủy ban Dân tộc có những thay đổi mang tính đột phá, kinh phí KH&CN hàng năm tăng mạnh; các nhiệm vụ KH&CN ngày càng đa dạng hơn... Các kết quả nghiên cứu khoa học đã hỗ trợ và phục vụ tốt hơn quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Ban Dân tộc tại các địa phương bước đầu được tham gia và thụ hưởng trực tiếp từ kết quả các hoạt động KH&CN.

“Sự phối hợp giữa hai ngành từ trung ương đến địa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt, có trách nhiệm của Bộ KH&CN đối với quản lý nhà nước về công tác dân tộc nói riêng và sự nghiệp phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói chung” - ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Quỳnh Nga

Mới nhất
Scroll