• Thứ bảy 06/06/2020 10:57

Khởi động Dự án Kế hoạch công bố thông tin để thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT

04/04/2019

Ngày 3/4, Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì tổ chức hội thảo khởi động Dự án “Kế hoạch hành động về công bố thông tin và truyền thông để thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu” với sự tham dự của các đại diện đến từ các bộ, ngành, Chương trình FAO EU FLEGT, VUSTA, các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức CSO.

Dự án “Kế hoạch hành động về công bố thông tin và truyền thông để thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu” do Chương trình FAO-EU FLEGT tài trợ nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng và thực hiện chương trình truyền thông về Hiệp định và Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp (VNTLAS) cho các bên liên quan một cách phù hợp và hiệu quả; hỗ trợ Việt Nam sẵn sàng thực thi cam kết về công bố thông tin cho các bên liên quan, bao gồm cả cơ chế tiếp cận thông tin, như đã cam kết trong Phụ lục VIII của hiệp định.

khoi dong du an ke hoach cong bo thong tin de thuc hien hiep dinh vpaflegt

Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng và thực hiện chương trình truyền thông về hiệp định và Hệ thống VNTLAS cho các bên liên quan, đồng thời hỗ trợ Việt Nam sẵn sàng thực thi cam kết về công bố thông tin cho các bên bao gồm cả cơ chế tiếp cận thông tin như đã cam kết trong Phụ lục VIII của hiệp định.

Bà Nguyễn Tường Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế (Tổng cục Lâm nghiệp) - cho biết: Có 8 hoạt động chính được thiết kế trong 24 tháng triển khai dự án tính từ thời điểm dự án được phê duyệt (14/3/2019) bao gồm: i) Đánh giá nhu cầu thông tin của các bên liên quan về Hiệp định VPA/FLEGT; ii) Đánh giá tính sẵn có của các thông tin được công bố theo quy định tại Phụ lục VIII của Hiệp định; iii) Xây dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông và công bố thông tin; iv) Xây dựng và phát hành bộ tài liệu chuẩn về Hiệp định VPA/FLEGT và Hệ thống VNTLAS cho các nhóm đối tượng mục tiêu; v) Cung cấp và phổ biến thông tin cho lãnh đạo chính quyền địa phương; vi) Cung cấp và phổ biến thông tin cho các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu trong nước; vii) Cung cấp và phổ biến thông tin cho các doanh nghiệp FDI; viii) Cung cấp và phổ biến thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông.

Trong đó, đối với hoạt động iii), dự án sẽ xây dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông và công bố thông tin trên nguyên tắc thống nhất nhu cầu thông tin, các kênh truyền thông, các loại tài liệu và nhà cung cấp thông tin cho các nhóm đối tượng mục tiêu. Thời gian thực hiện từ tháng 6-8/2019.

Đối với hoạt động iv), dự án căn cứ vào nhu cầu thông tin dựa trên kết quả đánh giá để xác định các tài liệu phù hợp cho ba nhóm đối tượng gồm: Các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ; các hộ gia đình trồng rừng; các cơ quan xác minh. Ngoài ra, dự án cũng hoàn thiện một bộ tài liệu chung nhất về VPA cho tất cả các nhóm, đơn cử như Quyền hỏi đáp về VPA - dự kiến được in ấn vào cuối tháng 5 đầu tháng 6/2019 khi hai bên tuyên bố hiệp định đã được phê chuẩn. Riêng Tài liệu chuẩn về Hệ thống VNTLAS, dự án sẽ xây dựng ngay khi có nghị định VNTLAS, dự kiến đầu năm 2020 sẽ hoàn thiện.

Với các hoạt động v, vi, vii, viii) liên quan đến cung cấp thông tin về VPA và VNTLAS cho các bên liên quan, dự án chỉ tập trung cung cấp thông tin, không tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn. Bên cạnh việc tổ chức một số hội thảo về VPA cho 4 nhóm đối tượng ưu tiên gồm lãnh đạo chính quyền tỉnh và địa phương, các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu trong nước, khu vực tư nhân nước ngoài và cơ quan báo chí, truyền thông, dự án cũng sẽ thiết lập mạng lưới các nhà báo, cơ quan truyền thông về VPA (kế thừa từ nghiên cứu của Trung tâm Giáo dục và phát triển - CED) để hợp tác cung cấp thông tin tổ chức các cuộc họp.

Theo ông Trần Hiếu Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế - cho hay, 9 nhóm thông tin Việt Nam phải công bố bao gồm: Hệ thống VNTLAS; luật pháp; quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và giao đất lâm nghiệp; quản lý rừng; sản xuất gỗ trong nước; cơ sở dữ liệu vi phạm luật và thương mại gỗ; chế biến; đầu tư và doanh thu; thương mại. Tuy nhiên, việc công bố thông tin này sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Cụ thể, hiện nhiều thông tin được công bố, nhưng chưa đầy đủ và còn nhiều bất cập. Nguyên nhân được đưa ra là do chưa có “kho thông tin” đầy đủ, cập nhập, chính xác; thông tin đa ngành/lĩnh vực nằm ở nhiều Bộ/ngành, nhiều nguồn, phân tán, chưa thống nhất về phương pháp thống kê; số liệu thống kê còn có sự chênh lệch giữa các cơ quan bộ/ngành, giữa các đơn vị trong nước và quốc tế; chất lượng thông tin thống kê về lâm nghiệp và chế biến gỗ xuất khẩu chưa cao, chưa đầy đủ, còn thiếu nhiều cơ sở dữ liệu.

Hiệp định VPA/FLEGT có tính chất ràng buộc về mặt pháp lý nhằm mục tiêu cải thiện quản trị rừng và thúc đẩy thương mại gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường EU. Các nội dung này của hiệp định sẽ ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trong chuỗi cung gỗ của Việt Nam. Mỗi một đối tượng này sẽ chịu mức độ ảnh hưởng khác nhau và họ sẽ có mối quan tâm, nhu cầu thông tin khác nhau về các cam kết của Hiệp định VPA/FLEGT.

Ông Phạm Văn Điển - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - nhấn mạnh: Dự án có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam với EU đang đi vào quá trình chuẩn bị thực thi. Dự án này sẽ góp phần giải quyết một cách căn bản các vấn đề hết sức cần thiết về thông tin, truyền thông và công bố thông tin theo cam kết của Hiệp định VPA/FLEGT nhằm thực hiện hiệp định một cách có hiệu quả, bao gồm: Đánh giá nhu cầu thông tin của các bên liên quan về Hiệp định VPA/FLEGT và Hệ thống VNTLAS; đánh giá tính sẵn có của các thông tin được công bố theo quy định tại Phụ lục VIII của Hiệp định VPA/FLEGT; xây dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông và công bố thông tin về Hiệp định VPA/FLEGT bao gồm Hệ thống VNTLAS; xây dựng và hoàn thiện bộ tài liệu chuẩn về Hiệp định VPA/FLEGT và Hệ thống VNTLAS.

Hường Hạnh

Mới nhất
Scroll