• Thứ sáu 22/03/2019 18:11

Khuyến công: Giải pháp phát triển tiểu thủ công nghiệp của Bắc Kạn

08/05/2017

(VEN) - Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đang xây dựng dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, trong đó khuyến công được nhận định như một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tiểu thủ công nghiệp (TTCN) của tỉnh phát triển.    

khuyen cong giai phap phat trien tieu thu cong nghiep cua bac kan

Mục tiêu lớn

Giai đoạn 2011-2016, Bắc Kạn đã tổ chức đào tạo cho nhiều lao động nông thôn, bao gồm các nghề: Sản xuất sản phẩm mây tre đan xuất khẩu, sản xuất cốt nứa sơn mài xuất khẩu, mộc mỹ nghệ, hạt gỗ làm chiếu mành, mành cọ, sản xuất chổi chít.… Các nghề TTCN này bước đầu đã tạo ra sản phẩm hàng hóa mới sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có và tận dụng lao động nông nhàn tại địa phương.

Tuy nhiên, do công tác quản lý sản xuất kém hiệu quả, sản phẩm có chất lượng chưa cao, thị trường tiêu thụ hạn chế nên một số nghề đã không duy trì, phát triển được. Hiện sản xuất TTCN của tỉnh chỉ tập trung vào lĩnh vực chế biến nông, lâm sản (miến dong, bún, phở, rượu, bánh kẹo, chế biến gỗ), gạch nung thủ công. Mặt khác, tỉnh chưa có quy hoạch phát triển TTCN, làng nghề nên chính quyền các huyện, thành phố chưa có định hướng, lựa chọn phát triển ngành nghề gắn với lợi thế của địa phương.

Để tạo môi trường thuận lợi cho các nghề TTCN phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đang xây dựng dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp giai đoạn 2017-2020 với nhiều mục tiêu lớn. Theo đó, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng công nghiệp giai đoạn này bình quân đạt 11%/năm. Thu ngân sách từ công nghiệp, TTCN tăng bình quân 12%/năm, cụ thể: Năm 2017 đạt 70 tỷ đồng, năm 2018 đạt 80 tỷ đồng, năm 2019 đạt 95 tỷ đồng, năm 2020 đạt 110 tỷ đồng. Tập trung xây dựng một số làng nghề có sản phẩm được thị trường chấp nhận nhằm giữ thương hiệu và mở rộng sản xuất.

Giải pháp trọng tâm

Để hoàn thành những mục tiêu trên, Bắc Kạn sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển một số ngành TTCN có tiềm năng và điều kiện phát triển như: Chế biến nông, lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng. Trong đó, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ và cấp quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án chế biến sản phẩm dong riềng, hồng không hạt, cam, quýt với công nghệ tiên tiến, đáp ứng về số lượng, chất lượng và mẫu mã sản phẩm phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao khả năng tiếp thị trong tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức hội chợ trưng bày các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm giúp doanh nghiệp tìm kiếm bạn hàng, hợp tác kinh doanh, bao tiêu sản phẩm và mở rộng thị trường.

Ưu tiên hỗ trợ xây dựng hạ tầng một số cụm công nghiệp trọng điểm, cụ thể hóa và xây dựng thành chính sách đặc thù tại địa phương để thu hút nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp, tạo mặt bằng thu hút doanh nghiệp. Củng cố, tổ chức lại và phát triển các mô hình hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, TTCN nhằm thúc đẩy sản xuất, phát triển bền vững kinh tế tập thể. Trên cơ sở các làng có nghề hiện nay như: Miến dong Côn Minh, rượu Bằng Phúc, phở khô Phủ Thông..., tập trung xây dựng, hoàn thiện đầy đủ các tiêu chí để công nhận làng nghề theo quy định hiện hành.

Đặc biệt, tỉnh sẽ xây dựng các chương trình, đề án khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng điểm; hướng dẫn cơ sở công nghiệp nông thôn kết nối thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm; đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng giữ gìn và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu đã được cấp, thiết kế nhãn mác, bao bì sản phẩm hàng hoá.

Giai đoạn 2011-2016, khuyến công Bắc Kạn đã thực hiện được 129 đề án với tổng kinh phí thực hiện 7,375 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 3,14 tỷ đồng, kinh phí khuyến công địa phương là 4,235 tỷ đồng. Theo đánh giá từ Sở Công Thương tỉnh, khuyến công Bắc Kạn đã tập trung hỗ trợ sản xuất các sản phẩm có lợi thế về vùng nguyên liệu. Theo đó đã khuyến khích được các tổ chức, cá nhân mạnh dạn chuyển hướng đầu tư, tham gia vào lĩnh vực công nghiệp - TTCN. Đây cũng là nội dung được khuyến công Bắc Kạn tiếp tục ưu tiên triển khai trong năm 2017.

Việt Nga

Scroll