• Thứ hai 21/01/2019 11:43

Khuyến công hướng tới hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm

05/01/2017

(VEN) - Sau nhiều năm triển khai với những điều chỉnh về cơ chế chính sách, chương trình khuyến công đã dần đi vào cuộc sống. Tìm hiểu về tác động của chương trình này đối với sự phát triển của công nghiệp nông thôn (CNNT), phóng viên Báo Kinh tế Việt Nam đã phỏng vấnông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương (CNĐP), Bộ Công Thương.     

Khuyến công được ghi nhận là một trong những chương trình lớn, góp phần đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa CNNT, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương, ông nhận định như thế nào về ý kiến này?

Bộ Công Thương đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyến công và Quyết định số 1288/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020. Đây là những văn bản pháp lý hết sức quan trọng đối với sự phát triển của chương trình khuyến công. Trên cơ sở nội dung của các văn bản trên và văn bản quy phạm pháp luật khác do Bộ Công Thương, Bộ Tài chính ban hành, đến nay hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước đã ban hành những cơ chế, chính sách cụ thể để khuyến khích phát triển CNNT trên địa bàn.

khuyen cong huong toi ho tro co trong tam trong diem
ông Ngô Quang Trung

Trong giai đoạn đất nước đang từng bước hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế toàn cầu, Bộ Công Thương đã chỉ đạo hoạt động khuyến công tập trung hỗ trợ tích cực cho các cơ sở CNNT thoát khỏi khó khăn, đứng vững để tiếp tục phát triển. Công tác khuyến công từ Trung ương đến các địa phương đã bám sát các cơ sở sản xuất để triển khai nội dung chương trình phù hợp.

Trong định hướng mục tiêu đến năm 2020, hoạt động khuyến công hướng vào việc tham gia thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, yếu kém trong hoạt động của giai đoạn trước. Tập trung hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm để hoạt động khuyến công ngày càng đi vào chiều sâu, đến đúng đối tượng và đem lại hiệu quả thiết thực hơn nữa. Góp phần tích cực thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa CNNT, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương.

Đâu là điểm nổi bật của chương trình khuyến công năm 2016, thưa ông?

Hoạt động khuyến công đã giúp các cơ sở CNNT xác định đúng hướng đầu tư có hiệu quả, nâng cao được năng lực quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và dần từng bước tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Chương trình cũng đem lại hiệu quả thiết thực cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương. Các đề án triển khai thực hiện trong năm 2016 phù hợp với quy hoạch và chiến lược phát triển của ngành, lợi thế của từng địa phương. Tổ chức thực hiện sử dụng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia đúng mục đích, đúng chế độ và đạt hiệu quả cao đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để công tác khuyến công phát huy hiệu quả hơn nữa, theo ông cần tập trung vào những vấn đề gì ?

Để chương trình đạt hiệu quả ngày càng cao, khi triển khai công tác khuyến công, các tỉnh, thành phố cần bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Theo đó thông qua các đề án, khuyến công sẽ góp phần phát huy tốt nhất lợi thế so sánh và khai thác tiềm năng, thế mạnh, các nguồn lực sẵn có về tài nguyên, nguyên liệu, thị trường và lao động để thúc đẩy phát triển CNNT.

Cụ thể, trên cơ sở các ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công quy định tại Nghị định số 45, các địa phương xây dựng đề án khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm nhằm tạo bước chuyển rõ rệt cho sự phát triển. Tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố và liên kết giữa các khu vực để trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động khuyến công, nhằm vừa phát huy được thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của cả vùng.

Đặc biệt, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương; bổ sung thêm biên chế; đầu tư cơ sở vật chất nâng cao năng lực cho trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp cấp tỉnh… nhằm thực hiện tốt hoạt động khuyến công tại địa bàn.

Năm 2016, Cục CNĐP đã phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công Lễ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, ông đánh giá như thế nào về công tác này?

Lễ phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân - Nghệ nhân Ưu tú” là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện gồm: Lễ phong tặng “Bảng vàng Gia tộc nghề truyền thống Việt Nam” và “Triển lãm - Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ năm 2016”. Đây cũng là một trong những đề án khuyến công quốc gia năm 2016 được các đơn vị tổ chức rất thành công.

Các nghệ nhân được vinh danh là những tấm gương tiêu biểu trong số rất nhiều nghệ nhân, thợ giỏi không ngừng sáng tạo, gìn giữ tinh hoa nghề. Với những kỹ năng điêu luyện và niềm đam mê, các nghệ nhân đã sáng tạo, chế tác ra các sản phẩm, tác phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật cao. Sản phẩm của các nghệ nhân không chỉ ngày càng khẳng định chỗ đứng tại thị trường trong nước mà còn được khách hàng ở nhiều nước trên thế giới yêu thích, ưa chuộng, góp phần không nhỏ vào việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Để tiếp tục khuyến khích, động viên các nghệ nhân phát huy tay nghề, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tập trung hướng các hoạt động khuyến công và các chính sách ưu đãi đầu tư khác để hỗ trợ sáng tạo mẫu mã, đầu tư mở rộng sản xuất. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại làng nghề nâng cao năng lực quản lý, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Qua đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, nhất là khu vực nông thôn, các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Xin cảm ơn ông!

Việt Nga thực hiện

Scroll