• Thứ bảy 25/05/2019 17:07

Khuyến công quốc gia: Ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất

20/05/2018

(VEN) - Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) đang tiến hành lấy ý kiến sửa đổi Thông tư 36/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia (KCQG), trong đó ưu tiên triển khai dạng đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong cùng một lĩnh vực.

khuyen cong quoc gia ung dung may moc tien tien vao san xuat
Khuyến khích ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn

Địa phương hưởng ứng

Trong kế hoạch KCQG năm 2018, Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh đã trình phê duyệt đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh bằng nguồn kinh phí KCQG năm 2018-2020”. Đề án được triển khai trong vòng 3 năm với nhiều nội dung thực hiện như hỗ trợ xây dựng 3 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới; hỗ trợ 15 doanh nghiệp (DN) ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, đổi mới công nghệ giúp cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; hỗ trợ nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho 2 DN; hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp đa nghề Đông Phong; đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý các cấp của DN sản xuất công nghiệp hỗ trợ. Tổng kinh phí thực hiện đề án là 68,31 tỷ đồng.

Tương tự, Sở Công Thương tỉnh Bình Định cũng chọn lĩnh vực thế mạnh là chế biến thủy sản để xây dựng đề án khuyến công điểm giai đoạn 2018-2020 với nguồn kinh phí thực hiện tới 114 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đề án hỗ trợ triển khai khá toàn diện từ đầu tư xây dựng hạ tầng, hệ thống xử lý nước thải và xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp chuyên ngành chế biến thủy sản Cát Khánh, huyện Phù Cát; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất cho cơ sở DN …đến xây dựng vùng nguyên liệu cho chế biến thủy sản.

Đề án của Bắc Ninh và Bình Định có một đặc điểm chung đều được xây dựng dựa trên lĩnh vực thế mạnh của tỉnh và bao gồm các nhóm đề án khác nhau. Mỗi đề án nhỏ đảm nhận một lĩnh vực hỗ trợ khác nhau như công nghệ sản xuất, thị trường, bảo quản, quảng bá sản phẩm,…với nguồn kinh phí thực hiện lớn kỳ vọng sẽ có đủ nguồn lực cho các địa phương đầu tư và tạo sức bật cho một ngành nghề thế mạnh thay đổi rõ rệt.

Điều chỉnh quy định phù hợp

Trên thực tế, việc ưu tiên thực hiện các đề án điểm hay nhóm đề án trong cùng một lĩnh vực đã được Cục Công Thương địa phương định hướng thực hiện nhằm tạo bước đột phá mới cho chương trình KCQG. Bởi sau nhiều năm triển khai, các địa phương đã phản ánh gặp nhiều khó khăn do nguồn kinh phí hỗ trợ thấp trong khi vốn đầu tư của DN cao hơn gấp nhiều lần. Điều này đã làm giảm dần sức hút của chương trình KCQG. Cục Công Thương địa phương cũng kỳ vọng hình thành nên cụm công nghiệp hỗ trợ theo cụm liên kết chuỗi ngành, xây dựng DN đầu tàu, dẫn dắt các DN khác tại địa phương và địa phương lân cận phát triển công nghiệp nông thôn.

Từ đó, tạo cơ sở đánh giá hiệu quả và có giải pháp mở rộng hơn nữa mô hình nhóm đề án, Cục Công Thương địa phương đang phối hợp với các tỉnh, thành phố triển khai nhanh các đề án KCQG điểm giai đoạn 2018 – 2020. Tiến tới tổng kết, đánh giá hiệu quả 3 năm thực hiện làm cơ sở cho xây dựng kế hoạch KCQG giai đoạn tới.

Mặt khác, Cục đang tích cực lấy ý kiến đóng góp cho Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí KCQG. Theo đó, Điều 3 quy định một số dạng đề án, nhiệm vụ KCQG và cách thức triển khai thực hiện, trong đó đáng chú ý là đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp được thực hiện theo dạng đề án nhóm sẽ được ưu tiên thực hiện. Việc chính thức được đưa vào các văn bản quy phạm pháp luật sẽ giúp các địa phương có cơ sở cũng như thuận lợi hơn cho xây dựng, triển khai các đề án nhóm.

Ngoài ra, văn bản sửa đổi cũng đưa ra Điều 6 về trình tự xây dựng kế hoạch KCQG có quy định biểu đăng ký kế hoạch KCQG theo mẫu mới; Điều 7 về tiêu chí xét chọn và phương thức ưu tiên xét chọn các đề án, nhiệm vụ KCQG theo đó kinh phí KCQG hỗ trợ các dự án có dự toán đề nghị hỗ trợ từ 100 triệu đồng trở lên, ưu tiên xét chọn các đề án KCQG điểm; Điều 8 quy định thẩm định và phê duyệt kế hoạch KCQG, quy định rõ trình tự thẩm định cấp cơ sở và thẩm định cấp Bộ; Điều 10 về hồ sơ và thời gian đăng ký kế hoạch KCQG, Sở Công Thương tổng hợp, lựa chọn và gửi biểu đăng ký các đề án, nhiệm vụ KCQG về Cục Công Thương địa phương trước ngày 20/6 hàng năm và gửi 1 bộ hồ sơ đề án KCQG đã đăng kí về Cục trước ngày 30/9 hàng năm….

Ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại các địa phương.

Việt Nga

Scroll