• Chủ nhật 13/06/2021 02:56

Khuyến công Trà Vinh: Hiệu quả được ghi nhận

20/05/2020

Trong hơn 6 năm (từ năm 2014-2020) trên 8,761 tỷ đồng đã được khuyến công Trà Vinh chuyển hóa thành năng lực sản xuất, thị trường tiêu thụ đem lại sự thay đổi cả về lượng và chất cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT).

Tác động tích cực

Theo đánh giá từ Sở Công Thương Trà Vinh, từ năm 2014 đến nay công tác khuyến công đã làm thay đổi diện mạo sản xuất CNNT của tỉnh. Với phương châm hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, công tác khuyến công đã giúp sản xuất CNNT giảm chi phí sản xuất, nâng cao được năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Thông qua nội dung đào tạo, cũng giúp đội ngũ lao động các cơ sở CNNT có tay nghề tốt, tạo ra sản phẩm chất lượng, đáp ứng được nhu cầu ngày một khắt khe của người tiêu dùng.

khuyen cong tra vinh hieu qua duoc ghi nhan
Khuyến công đã giúp sản xuất công nghiệp nông thôn giảm chi phí sản xuất

Theo đó, hơn 6 năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Trà Vinh đã thực hiện 5 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Nội dung này nhận được sự hưởng ứng tích cực cũng như ghi nhận từ đối tượng thụ hưởng. Bởi hiệu quả đạt được không chỉ đo đếm bằng doanh thu lợi nhuận mà còn là sự thay đổi tư duy về sản xuất, định hướng phát triển dài hơi và tiếp cận với phương thức sản xuất xanh, sạch của doanh nghiệp CNNT.

Trung tâm đã tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề cho 1.470 lao động của các cơ sở CNNT; tập huấn khởi sự và nâng cao năng lực quản lý cho 883 học viên. Qua đó, nhiều cơ sở có quy mô nhỏ đã tự xây dựng được kế hoạch và phương án kinh doanh hợp lý, hơn 80% lao động có việc làm sau học nghề... Ngoài ra, trung tâm đã tổ chức 4 lần bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, đăng ký tham gia 3 kỳ bình chọn cấp khu vực. Kết quả có 10 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, 3 sản phẩm đạt cấp khu vực…

Có thể thấy, khuyến công Trà Vinh những năm qua đã ghi dấu ấn đáng kể trong bức tranh phát triển của CNNT tỉnh. Không chỉ đóng vai trò vốn mồi, khuyến công đã thực hiện trọn vẹn cả 2 vai định hướng và hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở CNNT. Tuy vậy, có thể dễ dàng nhận thấy nội dung triển khai của công tác khuyến công Trà Vinh chưa đồng đều, trong đó nội dung xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất chưa có nhiều đề án được triển khai. Theo lý giải từ Sở Công Thương tỉnh, do khó khăn về vốn nên các cơ sở CNNT gặp chưa mạnh dạn đổi mới máy móc, thiết bị, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đồng thời chưa chủ động được thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là xuất khẩu. Mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công theo quy định còn thấp, chưa thật sự hấp dẫn và chưa đáp ứng được nhu cầu của các cơ sở CNNT…

Mục tiêu dài hạn

Để khắc phục những tồn tại trên, Sở Công Thương Trà Vinh đã xây dựng Chương trình khuyến công của tỉnh giai đoạn 2021-2030 với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 9,037 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ là động lực tốt giúp khuyến công Trà Vinh khắc phục một phần khó khăn do định mức hỗ trợ thấp, tăng sức hấp dẫn cho các đề án. Từ nguồn vốn này, khuyến công Trà Vinh dự kiến hỗ trợ cho 23 cơ sở CNNT ứng dụng máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ tiên tiến; truyền nghề và giải quyết việc làm khoảng 330 lao động; tập huấn khởi sự, nâng cao năng lực quản lý điều hành cho 400 học viên; tổ chức 10 chuyến học tập kinh nghiệm, kết nối thị trường, tìm kiếm máy móc, thiết bị.

Phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu thông qua 2 cuộc bình chọn và mở rộng thị trường tiêu thụ cho hơn 30 sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ cho 5 cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp xây dựng và đăng ký nhãn hiệu, 10 cơ sở thuê tư vấn lập dự án đầu tư, kế hoạch sản xuất, kinh doanh; tư vấn cho khoảng 300 cơ sở, doanh nghiệp trong các lĩnh vực thiết kế nhãn hiệu, bao bì, thuế, an toàn thực phẩm...

Để thực hiện mục tiêu trên, Sở Công Thương Trà Vinh đã xây dựng nhiều giải pháp. Trong đó, phối hợp với sở, ngành có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các chính sách, quy định có liên quan đến hoạt động khuyến công địa phương theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và khảo sát, học tập kinh nghiệm để nâng cao năng lực cho công chức, viên chức làm công tác khuyến công; tạo điều kiện để cơ sở, doanh nghiệp liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh.

Thường xuyên khảo sát cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nắm bắt nhu cầu cần hỗ trợ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, kịp thời và hiệu quả. Duy trì sự gắn kết với các tỉnh, thành phố trong nước để học tập những mô hình mới, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, máy móc, thiết bị phù hợp cho địa phương trong tỉnh, góp phần giúp cơ sở, doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Về kinh phí thực hiện chương trình, ngoài nguồn từ ngân sách tỉnh, tranh thủ tối đa nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động khuyến công; kết hợp, lồng ghép với các nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học, chương trình phát triển ngành nghề nông thôn và chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác để nâng cao nguồn kinh phí hỗ trợ cho cơ sở, doanh nghiệp…

Không chỉ đóng vai trò vốn mồi, những năm qua, khuyến công Trà Vinh đã thực hiện trọn vẹn cả 2 vai là định hướng và hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở CNNT, ghi dấu ấn đáng kể trong bức tranh phát triển của CNNT tỉnh.

Hải Linh

tap-doan-dau-khi-qgia-chuoi-5-talk
cong-ty-cp-nhien-lie-u-bay-chuoi-5-talk
tcty-dl-ha-noi-chuoi-5-talk
tcty-truyen-tai-dien-quoc-gia-chuoi-5-talk
tcty-co-phan-khoan-va-dich-vu-khoan-dau-khi-chuoi-5-talk
tcty-khi-vn-pv-gas-chuoi-5-tdam
cty-cp-loc-hoa-dau-binh-son-chuoi-5-talk
dam-phu-my-chuoi-5-toa-dam
tcty-dau-khi-vn-pv-power-moi
tcty-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-ctcp-dam-phu-my
Scroll