• Thứ hai 21/01/2019 11:40

Kiên Giang phát triển nhanh và bền vững

05/07/2017

(VEN) - Trong những năm qua, Kiên Giang đã tập trung mọi nguồn lực, xác định những ngành nghề ưu tiên, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Phóng viên Chuyên đề Kinh tế Việt Nam - Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng xung quanh giải pháp phát triển của tỉnh.

Ông Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Xin ông đánh giá khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua?

Giai đoạn 2011-2015, Kiên Giang đã từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,53%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.515 USD, gấp 2 lần so năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, dịch vụ tăng từ 33,04% lên 40,44%, công nghiệp - xây dựng giữ ở mức trên 24%. Ngành nông - lâm - thủy sản duy trì mức tăng trưởng khá, bình quân tăng 5,75%/năm. Sản lượng lương thực năm 2015 đạt 4,64 triệu tấn, tăng 32,7% so năm 2010. Tỷ lệ lúa chất lượng cao chiếm 70% sản lượng. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 647.000 tấn, tăng 36,7% so năm 2010. Thương mại - dịch vụ tăng trưởng bình quân 14,91%/năm. Hệ thống chợ và siêu thị được đẩy mạnh đầu tư. Đến nay trên địa bàn có 143 chợ, 4 siêu thị và 1 chợ chuyên doanh nông, thủy, hải sản. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2015 đạt 64.450 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so năm 2010. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2015 đạt 526 triệu USD, tăng 13% so năm 2010.

Đối với lĩnh vực du lịch, các dự án du lịch chất lượng cao tại Phú Quốc đã và đang đi vào hoạt động. Tổng doanh thu du lịch đạt trên 1.907,5 tỷ đồng, tăng bình quân 27%/năm. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng, tăng cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%. Giải quyết việc làm cho trên 33.000 lao động

Về y tế, mạng lưới khám, chữa bệnh được củng cố, từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tốt. Vận động và xây dựng mới 16.056 căn nhà, sửa chữa 1.500 căn nhà cho người nghèo với kinh phí 323 tỷ đồng; trợ cấp xã hội cho 38.000 đối tượng với tổng kinh phí trên 500 tỷ đồng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm, giảm nghèo và Chương trình giảm nghèo tại 53 xã khó khăn và đặc biệt khó khăn, đến nay còn lại 26 xã. Tỷ lệ hộ nghèo từ 8,84% năm 2010 xuống còn 2,73% vào năm 2015 (theo tiêu chí cũ). Công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng được quan tâm thực hiện. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, ổn định, hoạt động đối ngoại được mở rộng, đem lại hiệu quả thiết thực.

Để phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, Kiên Giang đã có những kế hoạch, định hướng nào?

Tỉnh sẽ tập trung vào các kế hoạch và định hướng lớn như sau: Tiếp tục huy động các nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh cho mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững; ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế; nâng cao chất lượng phát triển giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa - xã hội, tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu của Kiên Giang là phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá trong cả nước; tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,5%/năm trở lên, đến năm 2020 cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - thủy sản chiếm 36,3%, công nghiệp - xây dựng 23,4%, dịch vụ 40,3%; GDP bình quân đầu người 3.000 USD trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1-1,5%/năm.


Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện

Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh đã có các giải pháp trọng tâm nào?

Một là tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế mũi nhọn như: Nông nghiệp sạch, công nghệ cao, nâng sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; ngành công nghiệp đầu tư theo chiều sâu, hướng đến phát triển các lĩnh vực có lợi thế như xây dựng, chế biến nông - lâm - thủy sản, dệt may, da giày..; cơ cấu lại và phát triển nhanh các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, dịch vụ hàng hóa, cảng biển, nhất là du lịch. Phấn đấu đến năm 2020 du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành các sản phẩm hàng hóa; gắn xây dựng các thương hiệu với nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm nông thủy sản và mở rộng thị trường xuất khẩu. Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 15%/năm. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; triển khai thực hiện các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đẩy mạnh liên kết phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là vùng kinh tế trọng điểm (Cần Thơ, Cà Mau, An Giang và Kiên Giang).

Hai là tiếp tục huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như: Giao thông, du lịch, bệnh viện, cảng biển, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, điện, cấp nước, hệ thống kênh, cống, đê… đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Phấn đấu 80% đường liên ấp nhựa hóa hoặc bê tông hóa; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99%; có 50% số xã và thêm 2 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới; thu ngân sách gấp 2 lần trở lên so với năm 2015; huy động vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 255.000 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển; xây dựng, phát triển huyện đảo Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế để trở thành động lực phát triển của tỉnh; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ.

Ba là phát triển văn hóa xã hội; nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI); tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường trọng điểm, trường đạt chuẩn quốc gia, trường học tại các xã nông thôn mới; tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông thôn sang thành thị, từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực thương mại - dịch vụ và công nghiệp, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Phấn đấu giải quyết việc làm cho 35.000-40.000 lượt lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%, trong đó, lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 50%. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1-1,5%/năm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 90%....

Bốn là tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Xin cảm ơn ông!

Chú thích:

Hình A 1: Ông Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Hình A 2: Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện

Hình A 3: Các dự án du lịch chất lượng cao tại Phú Quốc đã và đang đi vào hoạt động

Trường Vũ thực hiện

Scroll