• Thứ năm 18/08/2022 23:19

Kon Tum ưu tiên hoạt động khuyến công

15/10/2020

UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 919/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025. nguồn vốn từ ngân sách cho hoạt động khuyến công địa phương giai đoạn này là 8.275 triệu đồng.

Chương trình khuyến công tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 đặt mục tiêu hỗ trợ cho 3 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, cho khoảng 50 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT); thuê tư vấn, trợ giúp 5 cơ sở CNNT lập quy hoạch chi tiết 2 cụm công nghiệp; 2 đợt tổ chức bình chọn và trao giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh; 3 đề án về trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia và các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực; cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 3 đề án…

kon tum uu tien hoat dong khuyen cong
Khuyến công Kon Tum phát huy hiệu quả các đề án

Để Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả, tỉnh Kon Tum sẽ đầu tư tổng nguồn vốn từ ngân sách cho hoạt động khuyến công là: 8.275 triệu đồng. Dự kiến cụ thể: Năm 2021 (1.445 triệu đồng); năm 2022 (1.775 triệu đồng); năm 2023 (1.575 triệu đồng); năm 2024 (1.675 triệu đồng); năm 2025 (1.805 triệu đồng).

Tỉnh Kon Tum sẽ động viên và huy động các nguồn lực tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp (CN -TTCN) trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển CN -TTCN, xây dựng nông thôn mới.

Hỗ trợ các hoạt động sản xuất công nghiệp, sản phẩm công nghiệp chủ lực và lợi thế của tỉnh, sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh và giá trị sản phẩm. Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người.

UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện hàng năm của chương trình, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định và kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chương trình để phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương.

Tỉnh Kon Tum sẽ động viên và huy động các nguồn lực tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất CN-TTCN trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển CN -TTCN, xây dựng nông thôn mới.

Hoàng Lan

dam-ca-mau-pvcfc-2022
Mới nhất
Scroll