• Chủ nhật 19/05/2019 14:28

Kỳ vọng tạo đột phá

05/06/2018

(VEN) - Không chỉ chấm dứt những tồn tại liên quan đến hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo còn kỳ vọng tạo ra sự đột phá về chính sách quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN.

ky vong tao dot pha
Cần nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN

Sự cần thiết của nghị định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa trình Chính phủ dự thảo lần thứ 4 Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN). Là một trong những thành viên soạn thảo nghị định, ông Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) – Bộ KH&ĐT - cho biết, so với dự thảo lần 1, dự thảo lần thứ 4 đã tiếp thu thêm nhiều điểm mới, theo hướng cụ thể hơn, sát hơn với tình hình thực tế và phù hợp với những văn bản pháp luật liên quan.

Nói về sự cần thiết, ông Phan Đức Hiếu cho rằng, việc ban hành nghị định nhằm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, Bộ Chính trị và Chính phủ tại các văn bản, bao gồm: Thứ nhất, Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII yêu cầu “Chậm nhất đến năm 2018, thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN và cổ phần, vốn góp của nhà nước tại DN”. Thứ hai, kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 40-TB/TW ngày 14/9/2017 đồng ý thành lập Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại DN là cơ quan trực thuộc Chính phủ. Thứ ba, Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ về việc thành lập Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại DN (Ủy ban).

Ông Phạm Đức Trung – Trưởng ban Cải cách và Phát triển DN ­– CIEM cũng cho rằng, nghị định được xây dựng dựa trên những căn cứ quy định tại các văn bản luật đã được Quốc hội thông qua, bao gồm: Khoản 6 Luật Tổ chức Chính phủ quy định, Chính phủ thực hiện chức năng chủ sỡ hữu vốn nhà nước tại DN có vốn nhà nước; Khoản 1 Điều 3, Luật số 69/2014/QH13 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại DN quy định, “Cơ quan đại diện chủ sở hữu là cơ quan, tổ chức được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên”;…

Từ phân tích trên, ông Phan Đức Hiếu cho rằng, xây dựng nghị định không chỉ tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Ủy ban, mà còn tạo cơ sở quan trọng, đưa các chính sách vào thực tiễn trong thời gian tới.

Chấm dứt tồn tại, hướng đến hiệu quả

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hộ khóa XIV đang diễn ra, nhiều đại biểu Quốc hội đưa ra nhận định, hoạt động của DNNN thời gian qua còn nhiều hạn chế, trong khi đó, ưu đãi cho khu vực DN này vẫn rất lớn. Điều này không chỉ lãng phí nguồn vốn mà còn ảnh hưởng đến sự minh bạch trong môi trường kinh doanh, không kích thích được khu vực DN tư nhân phát triển.

Cụ thể, theo ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): DNNN đóng vai trò dẫn dắt trong nền kinh tế, song giai đoạn 2011 - 2016 cho thấy, hiệu quả hoạt động của khu vực này lại hạn chế. Hệ số Icor (hiệu quả sử dụng vốn đầu tư) của DNNN luôn cao hơn nhiều so với các thành phần kinh tế khác. Ví dụ, năm 2016, DNNN phải bỏ ra 10 đồng vốn đầu tư mới thu về được 1 đồng tăng trưởng, cao gấp 2 lần khu vực DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và cao gấp 1,5 lần so với mức trên 6 đồng của khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

Đây là những lý do quan trọng để ra đời Ủy ban, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN và hoàn thiện môi trường kinh doanh theo hướng thuận lợi, minh bạch.

“Chưa thể nói trước được hiệu quả hoạt động của khu vực DNNN như thế nào khi thành lập Ủy ban, nhưng chắc chắn, mô hình quản lý các DNNN theo hướng cũ, kém hiệu quả sẽ chấm dứt để chuyển sang một mô hình mới, kỳ vọng sẽ tốt hơn, hiệu quả của DNNN được nâng cao hơn” – Ông Phan Đức Hiếu nhấn mạnh.

Trước nhiều ý kiến cho rằng, Ủy ban sẽ quản lý 19 tập đoàn, DNNN (chưa kể Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước – SCIC), hoạt động trong rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực với tổng giá trị tài sản lên tới 1,5 triệu tỷ đồng như vậy liệu có đủ sức?! Ông Phan Đức Hiếu cho rằng, so với các tập đoàn lớn trên thế giới, đây không phải là số tài sản lớn và hoàn toàn có thể quản lý được một cách hiệu quả nếu như chúng ta có đội ngũ nhân lực có chất lượng. Theo đó, nhân lực làm việc tại Ủy ban cũng là một trong những vấn đề rất cần được quan tâm khi đi vào hoạt động.

Bên cạnh giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, ông Phạm Đức Trung còn cho rằng, Ủy ban với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu chuyên trách, chuyên nghiệp, sẽ khắc phục tình trạng phân tán quyền chủ sở hữu vốn nhà nước, đồng thời tạo điều kiện cho các bộ, UBND cấp tỉnh tập trung năng lực vào thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, thay vì vừa phải quản lý nhà nước, vừa phải quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN như hiện nay.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc thành lập Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút FDI và kích thích DN tư nhân phát triển.

Nguyễn Hòa

Mới nhất
Scroll