• Thứ năm 06/10/2022 13:28

Lọc hóa dầu Bình Sơn nhận bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

09/08/2022

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã vinh dự nhận bằng khen của Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc.

Ngày 05/8, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã vinh dự nhận bằng khen của Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ năm 2020-2021.

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) nhận bằng khen của Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam
Đại diện Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (thứ 3 từ trái sang) nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong các năm 2020-2021

Trong các năm 2020 – 2021, BSR đã làm tốt các chế độ, chính sách đối với tập thể người lao động: điều chỉnh lương và các khoản phụ cấp kịp thời để đáp ứng và động viên cán bộ công nhân viên. Trong năm 2021, BSR có 1.521 cán bộ công nhân viên đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền đã nộp đến tháng 10/2021 là: 98,46 tỷ đồng.

Công ty BSR thường xuyên nộp đầy đủ các khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp đúng thời gian vào tài khoản chuyên thu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, BSR đã thanh toán các khoản trợ cấp ốm đau thai sản cho người lao động theo đúng quy định của bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời đúng mục đích của chính sách bảo hiểm xã hội. BSR đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành các kế hoạch, chính sách của bảo hiểm xã hội cho người lao động: chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bà Nguyễn Thị Hải Hưng (ngoài cùng bên trái, chuyên viên bảo hiểm và công đoàn cơ sở - Ban Quản trị và phát triển nguồn nhân lực BSR) nhận Bằng khen của Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong thời gian 2020-2021

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, BSR luôn quan tâm đến đời sống và chế độ của người lao động, thực hiện tốt các quy định của bảo hiểm xã hội. Qua đó, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được Chính phủ giao nhằm tạo động lực, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, lao động của toàn thể cán bộ công nhân viên BSR.

PV

dam-ca-mau-pvcfc-2022
Mới nhất
Scroll