• Chủ nhật 26/05/2019 21:22

Long An: Đề xuất giải pháp nâng 'chất' cho khuyến công

13/03/2018

(VEN) - Để hạn chế những bất cập trong triển khai công tác khuyến công, Sở Công Thương Long An kiến nghị các cơ quan chức năng của tỉnh và trung ương nghiên cứu, xây dựng chính sách nới rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng, đồng thời tăng nguồn kinh phí hỗ trợ cho khuyến công.

long an de xuat giai phap nang chat cho khuyen cong
Cơ sở sản xuất bỏ vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng mức hỗ trợ tối đa chỉ 500 triệu đồng/mô hình

Nhiều bất cập

Những năm qua, công tác khuyến công được nhận định là bạn đồng hành đáng tin cậy của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), qua đó thúc đẩy ngành CNNTcủa tỉnh phát triển. Tuy nhiên, qua nhiều năm triển khai, công tác khuyến công vẫn vướng một số bất cập, dẫn đến hiệu quả của chương trình còn hạn chế. Nguồn kinh phí hỗ trợ hàng năm từ nguồn khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương của tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu thụ hưởng và khả năng đầu tư phát triển của các cơ sở.

Quan trọng hơn, việc tiếp cận và thu thập thông tin nhu cầu thụ hưởng của các cơ sở rất khó khăn. Đã có đề án phải thay đổi thiết bị, nội dung trong quá trình triển khai, cá biệt một số đề án phải ngừng thực hiện. Định mức hỗ trợ thấp, không đủ khuyến khích các cơ sở tiếp cận và thụ hưởng chính sách. Một số chính sách khuyến công có các quy định chưa phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của cơ sở nên khó mở rộng đối tượng thụ hưởng. Chẳng hạn, để thực hiện một mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất thì doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải bỏ vốn đầu tư tới hàng chục tỷ đồng, nhưng với mức hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng/mô hình quá nhỏ so với tổng mức đầu tư.

Ngoài ra, một số nội dung chưa có hướng dẫn cụ thể như sản xuất sạch hơn; sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại các cơ sở CNNT, cụm công nghiệp làm mất cân đối giữa các nhiệm vụ của hoạt động khuyến công, khó thực hiện đồng bộ các nội dung quan trọng khác.

Những bất cập trên được xác định là do công tác khảo sát nhu cầu doanh nghiệp chưa được triển khai đúng kỳ vọng, việc tiếp cận các cơ sở CNNTcòn hạn chế. Mạng lưới cộng tác viên khuyến công ở địa bàn cấp huyện chủ yếu vẫn là kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi nên chưa nắm bắt kịp các văn bản, dẫn đến việc đánh giá năng lực một số đơn vị thụ hưởng không sát và tính khả thi của đề án chưa cao. Thời gian từ lúc thu thập thông tin, tiếp cận cơ sở, xây dựng, trình thẩm định, ra quyết định phê duyệt, triển khai thực hiện và quyết toán các đề án khuyến công quốc gia quá dài (khoảng 9 tháng). Trong khi đó, các loại máy móc, thiết bị được doanh nghiệp thường xuyên cập nhật, thay đổi trong quá trình đầu tư để phù hợp với sự thay đổi và phát triển của công nghệ. Thời gian thực hiện các quy trình, thủ tục quá dài cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ và tính khả thi của đề án.

Đề xuất giải pháp

Để tháo gỡ những bất cập trên, Sở Công Thương Long An đề xuất: Các đơn vị chức năng thuộc sở tăng cường rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến công phù hợp với các chính sách mới. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách khuyến công cho các cơ sở CNNTvà các ngành chức năng nhằm nâng cao hơn nữa sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước trong triển khai thực hiện chính sách khuyến công, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các cơ sở có sản phẩm CNNTtiêu biểu, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm công nghệ cao; ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; phải bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và khai thác thế mạnh về các nguồn lực sẵn có của địa phương...

Sở Công Thương tỉnh cũng đề xuất, các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung hoạt động khuyến công theo hướng mở rộng và tăng định mức hỗ trợ cho một số nội dung cụ thể như: Xây dựng mô hình sản xuất sạch hơn; xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại các cơ sở, cụm công nghiệp; xem xét ứng dụng các loại máy móc, thiết bị hiện đại đã qua sử dụng nhưng phù hợp với nhu cầu sử dụng của các cơ sở CNNT...

Đồng thời, kiến nghị tăng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia giao cho các địa phương hàng năm, nhằm tăng sức lan tỏa của chính sách khuyến công, tạo động lực khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển.Nghiên cứu điều chỉnh thời gian hỗ trợ cho các dự án có thời gian đầu tư dài cũng như phụ thuộc vào chứng nhận của ngành khác. Đề nghị xem xét điều chỉnh giảm thời gian thẩm định các đề án khuyến công quốc gia, cụ thể giảm từ 9 tháng xuống còn khoảng 5 tháng, có thể tháng 10 gửi kế hoạch kinh phí đến tháng 3 năm sau có kết quả.

Sở Công Thương Long An đề xuất: Các đơn vị chức năng thuộc sở tăng cường rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cácvăn bản hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến công phù hợpvới các chính sách mới.

Hải Linh

Scroll