• Chủ nhật 19/05/2019 14:32

Lớp bồi dưỡng về quảng bá hình ảnh địa phương trên báo chí nước ngoài

31/05/2018

Lớp bồi dưỡng thông tin đối ngoại và quảng bá hình ảnh địa phương trên báo chí nước ngoài do Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao tổ chức, đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị tỉnh vào sáng ngày 25/5 vừa qua.  

lop boi duong ve quang ba hinh anh dia phuong tren bao chi nuoc ngoai

Lớp bồi dưỡng thu hút sự tham dự các lãnh đạo, cán bộ, công chức và viên chức phụ trách đối ngoại tại các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện/thành phố, cơ quan an ninh và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Được tổ chức rất thiết thực và ý nghĩa, lớp bồi dưỡng là dịp để các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và tăng cường cơ chế phối hợp thống nhất giữa địa phương và Trung ương trong công tác thông tin đối ngoại.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ông Lê Hữu Hiền cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam như hiện nay, công tác thông tin đối ngoại đã và đang nhận được sự quan tâm to lớn của Đảng và Nhà nước. Nhiều chủ trương, chính sách và quy định về thông tin đối ngoại đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành nhằm định hướng và nâng cao hiệu quả của công tác này, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và qua đó nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phương Nghi

Scroll